UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Polityka firmy/Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany System Zarzadzania w ChŚPWiK Sp. z o.o.

Na przełomie maja i czerwca 2017r. Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pomyślnie przeszło audyt certyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2011.

Rozpoczęte w ubiegłych latach starania o wdrożenie systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania energią w oparciu o normy ISO, w kolejnym latach przynosiły wymierne efekty.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 potwierdza spełnienie rygorystycznych wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego dążenia do doskonalenia firmy oraz spełniania oczekiwań klientów.

 Certyfikat ISO 9001:2015 - zdjęcie niedostępne dla niewidzących

Norma ISO 14001

Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja systemu środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem, poprzez ciągłą ocenę ustanowionych i wdrożonych procedur.

 Certyfikat ISO 14001:2015 - zdjęcie niedostępne dla niewidzących

Norma ISO 50001

Ponadto utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią na Oczyszczalni ścieków Klimzowiec stanowi dowód na propagowanie idei systematycznego zarządzania energią zgodnego z postanowieniami normy ISO 50001, co wiąże się z obniżeniem zarówno kosztów, jak i emisji gazów cieplarnianych.

 Certyfikat ISO 50001 - zdjęcie niedostępne dla niewidzących

Certyfikacja, jakość

Procedura recertyfikacji została przeprowadzona przez międzynarodową firmę z dużym doświadczeniem w dziedzinie audytu Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Nieodłącznym elementem zarządzania Spółką jest dbałość o jakość świadczonych usług, poszanowanie środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym energią.

Sprawnie działający w Spółce zintegrowany system zarządzania gwarantuje realizację Polityki Spółki oraz wyznaczonych celów i zadań poprzez prowadzenie na szeroką skalę działań monitorujących, tj. system audytów wewnętrznych, wdrażanie działań korygujących i doskonalących, a także przeprowadzanie przez Zarząd minimum raz w roku jego przeglądu.

Powyższe systemowe mechanizmy umożliwiają Zarządowi pełen wgląd w efekty realizacji poszczególnych zadań, analizę i ocenę podejmowanych działań, ustalanie priorytetów, wpływają na kreowanie i kształtowanie projakościowej, prośrodowiskowej i proenergetycznej kultury organizacji, a przed wszystkim dają podstawę do podejmowania decyzji, ustalania przyszłych wymagań, celów i zadań.

W efekcie powyższe działania przekładają się wprost na
uzyskanie efektu ciągłej poprawy działania Spółki.

Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że Spółka spełnia wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Są świadectwem naszego zaangażowania w rozwój Spółki, a klientom gwarantują najwyższy standard obsługi.

do góry