UE Fundusz Spójności
Strona główna/Nasze Usługi/Usługi podstawowe/Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Sposób odbioru wykonanego przyłącza:

  • W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami prawnymi i uzgodnionym projektem przyłącza.
  • Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez wnioskodawcę ze środków własnych określonych urządzeń , to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiórtych urządzeń.
  • Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe lub końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.
  • Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza - wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem).
  • Przed zakryciem (zasypaniem) należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, i przekazać jeden jego egzemplarz do przedsiębiorstwa.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru przedsiębiorstwo wyznacza termin odbioru.
  • Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez Strony w odpowiednich pisemnych protokołach.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
+48 32 34 94 609, +48 32 34 94 610
e-mail: 

do góry