UE Fundusz Spójności

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 16.

 • 2024-01-09

  Zabezpieczenie wodomierza na zimę

  Ch-ŚPWiK sp. z o.o. przypomina o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek  których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody.  

 • 2023-10-27

  Akcja zima 2023/2024

  W związku z nadchodzącą zimą CHśPWiK Sp. z o.o. przypomina swoim klientom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przed skutkami niskich temperatur i mrozu.

 • 2023-05-31

  Z czego wynika wzrost ceny wody i ścieków?

  Woda, która płynie z naszych kranów za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej jest w całości kupowana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, które w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy dwukrotnie dokonało podwyżki cen hurtowego zakupu wody.

 • 2023-05-30

  Taryfa CHŚPWiK Sp. z o. o.

  Taryfa 2023

 • 2022-12-14

  Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych

  ChŚPWiK Sp. z o.o.  przypomina i  informuje że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 r., poz. 969) - okres ważności legalizacji wyrażony w latach wynosi 5 lat i liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja.....

 • 2020-04-22

  Uwaga na oszustów podających się za pracowników wodociągów!

  Szanowni Państwo, mieszkańcy miast Chorzowa i Świętochłowic! Z uwagi na powzięcie informacji o oszustach podających się za pracowników Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zwracamy się z prośbą o zachowanie czujności i ostrożności w kontaktach z takimi osobami.

 • 2020-04-01

  Zasady pomocy lokalnym przedsiębiorcom i innym podmiotom świadczącym usługi dla mieszkańców w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

  Zasady pomocy lokalnym przedsiębiorcom i innym podmiotom świadczącym usługi dla mieszkańców w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 Szczegółowe zasady pomocy

 • 2020-03-17

  Taryfy CHŚPWiK Sp. z o. o.

  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 17.03.2020 r. do dnia 16.03.2023 r. 

 • 2018-12-13

  Zaproszenie na konkurs plastyczny

  Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o zaprasza dzieci z przedszkoli z Chorzowa i Świętochłowic do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Woda - rozwój i ekologia" ...

 • 2016-09-15

  Umowa na rozwój infrastruktury podpisana

  Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu nr POIS.02.03.00-00-0095/16 pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” w ramach POIiŚ 2014-2020.

do góry