UE Fundusz Spójności

Odczyty wodomierzy

Pomiary stanu wodomierza

Stan licznika wodomierzowego można podać:

Prawidłowy odczyt licznika

Aby odczyt licznika był prawidłowy podajemy bieżący stan jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych, odczytujemy wszystkie czarne cyfry od lewej strony liczydła, łącznie z zerami. Po otrzymaniu informacji o wskazaniu wodomierza, Przedsiębiorstwo wystawia Odbiorcy usług fakturę i wysyła na podany adres korespondencyjny. Odbiorca dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, w wysokości ustawowej.

do góry