UE Fundusz Spójności

ISO 14001

ISO 14001 na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”

ISO 14001 jest uznawaną normą zarządzania środowiskowego. Pozwala wdrożyć systemowe podejście do zarządzania w organizacji aspektami środowiskowym, sposobu ich monitorowania oraz oceny ich wpływu na środowisko.

Producenci i usługodawcy - w tym również Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. są nieustanie pod presją aby dostawy były bardziej przyjazne dla środowiska. Dzieje się tak z uwagi na rosnącą globalnie świadomość środowiskową i jej wpływ na styl życia konsumentów.

Zmniejszenie kosztów energii, zużycia materiałów, emisji gazów i wody w dzisiejszych czasach znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach funkcjonowania Przedsiębiorstwa i dotyczą wszystkich pracowników.

Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja systemu środowiskowego znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem, poprzez ciągłą ocenę ustanowionych i wdrożonych procedur. Organizacje, które działają zgodnie z zasadami systemu zarządzania środowiskowego mogą redukować koszty i zwiększać świadomość, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku.

Ocena stosowania wdrożonego na oczyszczalni systemu zarządzania środowiskowego dokonywana jest corocznie przez jednostkę certyfikującą.

Certyfikat ISO 14001:2015 - zdjęcie niedostępne dla niewidzących

Stałym działaniem Przedsiębiorstwa jest prowadzenie działań informacyjnych umożliwiających mieszkańcom poznawanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Aby przybliżyć mieszkańcom zachodzące na oczyszczalni procesy, planowane jest stworzenie ścieżki edukacyjnej. Ponadto jak co roku, tradycyjnie już w wybraną sobotę września organizujemy „Dzień otwarty Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec - jest to wydarzenie podczas którego osoby z zewnątrz, mieszkańcy mogą zapoznać się ze specyfiką pracy Oczyszczalni.

Ponadto polecamy możliwość oprowadzenia po Oczyszczalni, zorganizowanych wycieczek uczniów i studentów.

top_baner
do góry