UE Fundusz Spójności

ISO 9001

ISO 9001 jako potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez ChŚPWiK Sp. z o.o.

Norma ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad milionem certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym świecie.

Organizacja posiadająca certyfikowany system ISO 9001 jest w stanie osiągnąć wyższy poziom produktywności, sprawności organizacyjnej i jakości produktów czy usług.

W tym miejscu z przyjemnością pragniemy poinformować naszych Szacownych Klientów, iż już od trzech lat posiadamy wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą jakości ISO 9001, stanowiący integralną część Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza spełnienie rygorystycznych wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego dążenia do doskonalenia firmy oraz spełniania oczekiwań klientów.

Przyjęcie systemu zarządzania jakością stanowiło strategiczną decyzją Przedsiębiorstwa, która ma za zadanie wspomóc poprawę ogólnych efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zarząd Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zobowiązuje się do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców oraz deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie nowoczesnej gospodarki wodno - ściekowej w regionie, zgodnie z przyjętą  Polityką Jakości.

Na przełomie maja i czerwca 2017 w Przedsiębiorstwo pomyślnie przeszło audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania.

 

Certyfikat ISO 9001:2015 - zdjęcie niedostępne dla niewidzących

 

Ponadto pragniemy nadmienić, iż w parze z wysoką jakością świadczonych usług idą działania w kierunku poszanowania środowiska i optymalizacji zużycia energii, czego świadectwem są wdrożone systemy zgodne z wymogami norm ISO 14001:2015 (System Zarządzania Środowiskowego) i ISO 50001:2011 (System Zarządzania Energią).

top_baner
do góry