UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Władze spółki

Władze spółki

Zarząd Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. składa się z  osób:

Prezes Zarządu – BARTOSZ SATAŁA

Organy Spółki

Organami Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. są:

  • Zgromadzenie Wspólników 
  • Rada Nadzorcza 
  • Zarząd Spółki 
do góry