UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą Spółki

struktura organizacyjna spółki - wersja niedostępna dla niewidzących

Opis struktury Spółki:

 • Prezes Zarządu
  • Dyrektor Finansowy
   • Dział Finansowo - Księgowy
   • Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych
   • Dział Sprzedaży
   • Dział Informatyki
  • Dyrektor Organizacyjno - Prawny
   • Dział Personalny i Rachuby Płac
   • Główny Specjalista ds. Biura Zarządu
    • Biuro Zarządu
    • Sekretariat
   • Dział Administracji i Zarządzania Majątkiem
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Dyrektor Techniczny
   • Główny Specjalista ds. Geodezji
   • Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu
    • Dyspozytora Przedsiębiorstwa
    • Dział Transportu
   • Zakład Eksploatacji Wodociągów
   • Zakład Eksploatacji Kanalizacji
   • Dział Wodomierzy
  • Dział Techniczny
  • Dział Remontów
  • Dział Przyłączy
  • Dział Pomiarów i Informacji Przestrzennej
  • Oczyszczalnia Ścieków Klimzowiec
  • Laboratorium
  • BHP
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Pełnomocnik ds. Projektu
   • Zespół Zadaniowy

Poniżej zamieszczamy informacje o wybranych działach Spółki.

top_baner
do góry