UE Fundusz Spójności
Strona główna/Nasze Usługi/Usługi podstawowe/Wydawanie warunków technicznych

Wydawanie warunków technicznych

Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej ale z określonymi warunkami zabudowy lub zagospodarowania.

Wydanie warunków technicznych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej korzystaniem z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków. Z wnioskiem takim może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością.

Wniosek o wydanie warunków technicznych dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
+48 32 34 94 609, +48 32 34 94 610
e-mail: 

do góry