UE Fundusz Spójności
Strona główna/Nasze Usługi/Usługi podstawowe/Odbiór sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Odbiór sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wymagane dokumenty

W celu dokonania odbioru sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez CHŚPWIK, inwestor powinien złożyć następujące dokumenty:

 • projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony przez CHŚPWIK,
 • pozwolenie na budowę,
 • akt własności terenu (akt dzierżawy wieczystej, lub inny potwierdzający prawo do terenu.),
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem i obowiązującymi przepisami,
 • oświadczenia właściciela terenu o przywróceniu do stanu pierwotnego,
 • atest i świadectwa jakości na zastosowane materiały,
 • protokoły odbiorów częściowych przed zasypką (próba szczelności, izolacja)
 • protokół odbioru technicznego,
 • rysunki powykonawcze na podkładach geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem na zasoby miasta,
 • współrzędne punktów trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w układzie cyfrowym,
 • karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych,
 • informacje o zabezpieczeniu sieci przed wpływem szkód górniczych,
 • szkice polowe z domiarami do punktów stałych, oznaczonymi średnicami i długościami, w przypadku sieci wodociągowej lub oznaczonymi średnicami, spadkami i długościami, w przypadku sieci kanalizacyjnej
 • analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z odbieranych sieci wodociągowych, w przypadku sieci wodociągowej
 • profile powykonawcze, w przypadku sieci kanalizacyjnej
 • nagranie oraz raport z inspekcji telewizyjnej kanalizacji, w przypadku sieci kanalizacyjnej
 • umowę na temat ustalenia spraw własnościowych i eksploatacyjnych dla wybudowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • oświadczenie, że na trasie wybudowanej sieci nie będzie trwałych nasadzeń oraz obiektów małej architektury
 • w przypadku modernizacji sieci protokół i schemat odcięcia starej sieci.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
+48 32 34 94 609, +48 32 34 94 610
e-mail: 

do góry