UE Fundusz Spójności

Inne

Inne usługi oferowane przez CHŚPWIK:

  • nadzory techniczne, wywiady techniczne i branżowe
  • usługi eksploatacyjne sieci i przyłączy wodociągowych
  • usługi eksploatacyjne sieci i przyłączy kanalizacyjnych
  • usługi związane z opomiarowaniem zużycia wody
  • usługi wewnętrznej sieci wod-kan Klienta
  • usługi sprzętem specjalistycznym
  • usługi transportowe
  • wynajem urządzeń i sprzętu
  • przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
+48 32 34 94 609, +48 32 34 94 610
e-mail: 

do góry