UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Aktualności/Komunikaty/Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych

Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych

14 Grudnia 2022

Szanowni  Państwo !

Chorzowsko -Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  przypomina i  informuje że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 r., poz. 969) - okres ważności legalizacji wyrażony w latach wynosi 5 lat i liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

Przypominamy, że koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją  oraz wymianą wodomierza- podlicznika  z uwagi na koniec ważności jego cechy legalizacyjnej  pokrywa  jego właściciel.  Podliczniki mogą być zainstalowane na  potrzeby rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do podlewania) oraz rozliczania indywidualnego (podlicznik mieszkaniowy) w budynkach wielolokalowych.

Po wymianie wodomierza należy:

  • W przypadku podliczników do podlewania: zgłosić konieczność jego plombowania do Biura Obsługi Klienta,
  • W przypadku podliczników rozliczania indywidualnego: przekazać do Biura Obsługi Klienta protokół z wymiany wodomierza. Protokół powinien zawierać dane zarówno wodomierza zdemontowanego jak i montowanego, takie jak: data wymiany,  średnica wodomierza, jego numer, rok legalizacji  i jego stan spisany z liczydła.   

Przypominamy, że wodomierz  bez aktualnej cechy legalizacyjnej nie może służyć do rozliczenia zużytej wody.

W razie jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt z działem wodomierzy, tel. 32 34 94 602; 32 34 94 614

top_baner
do góry