UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Aktualności/Komunikaty/Z czego wynika wzrost ceny wody i ścieków?

Z czego wynika wzrost ceny wody i ścieków?

31 Maja 2023

Woda, która płynie z naszych kranów za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej jest w całości kupowana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, które w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy dwukrotnie dokonało podwyżki cen hurtowego zakupu wody.

Wysokie koszty utrzymania sieci oraz urządzeń służących do oczyszczania ścieków również są ważnym czynnikiem kosztotwórczym. Wysokie ceny energii elektrycznej, która jest niezbędna w ogromnych ilościach w procesie oczyszczania ścieków, jak i dostarczania wody, a także ceny paliw i gazu mają swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowych.

Wysoki poziom inflacji oraz szybki wzrost płacy minimalnej przekłada się na wzrost kosztów materiałów oraz usług, gdzie koszty pracy w kosztach ogółem firm usługowych są relatywnie wysokie. W grupie usług obcych znaczący udział stanowi koszt wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, które powstają w procesie oczyszczania ścieków. Koszt ich utylizacji wzrósł kilkukrotnie, dlatego tak ważne jest abyśmy nie wrzucali do toalety żadnych odpadków.

Rosnąca płaca minimalna jest także czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów przedsiębiorstw wodociągowych.

Należy pamiętać także, że każde przedsiębiorstwo wod.-kan. musi być administrowane oraz posiadać wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która zadba o uniknięcie awarii powodujących przerwy w dostawie wody oraz jeśli już takowe wystąpią, usunie najszybciej jak to możliwe.

Na przedsiębiorstwo nakładane są również coraz większe zobowiązania podatkowe, mające wpływ na wzrost kosztów, które to zgodnie z przepisami muszą być pokryte przez „niezbędne przychody”. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ponoszą także opłaty za pobór wody oraz za odprowadzenie oczyszczonej wody do środowiska (tzw. opłaty środowiskowe oraz opłaty za usługi wodne), które w rzeczywistości są ukrytym podatkiem nałożonym na mieszkańców.

Istotny element wzrostu cen stanowi koszt odsetek od zobowiązań finansowych, które wzrosły w związku z podwyżkami stop procentowych.

Przy przeciętnym zużyciu wody na mieszkańca na dobę wynoszącym ok. 100 litrów, woda jest nie tylko niezbędna człowiekowi, ale pozostaje również dostępna dla wszystkim mieszkańców.

Z czego wynika wzrost ceny i ścieków?

top_baner
do góry