UE Fundusz Spójności

Pobór wody

30 Czerwca 2022

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. pobór wody realizowany przez firmy, z którymi Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka lub przedsiębiorstwo) posiada podpisane umowy na pobór wody hydrantowej może się odbywać w następujący sposób:
a) punkt poboru wody, w dni robocze, na terenie dyrekcji Spółki przy ul. Składowej 1 w Chorzowie:
• w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00,
• w środy od 7.00 do 17.00,
• w piątki od 7.00 do 13.00,
b) punkt poboru wody, w dni robocze, na terenie Zakładu Eksploatacji Kanalizacji przy ul. Konstytucji 1997 roku 4 w Świętochłowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
c) punkt poboru wody na terenie Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” we wszystkie dni tygodnia (całodobowo, w tym dni ustawowo wolne od pracy).
Jednocześnie przed poborem wody na terenie dyrekcji Spółki kierowca przed rozpoczęciem tankowania wody jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w Biurze Obsługi Klienta w budynku dyrekcji (wejście od strony ul. 3 Maja). Przed rozpoczęciem tankowania na terenie Zakładu Eksploatacji Kanalizacji fakt ten kierowca ma obowiązek zgłosić w sekretariacie Zakładu. Tankowanie wody na terenie oczyszczalni odbywa się po zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ochrony, na portierni przy ul. Krętej 9 w Chorzowie. Przedsiębiorstwo w punktach poboru wody prowadzi ewidencję, zawierającą datę poboru wody, numer rejestracyjny samochodu. nazwę firmy pobierającej wodę, nazwisko kierowcy oraz ilość pobranej wody, przy czym nie ma znaczenia ilość pobranej wody (do ewidencji wpisywana jest pojemność maksymalna zbiornika wody zamontowanego na pojeździe).
Wejście na teren Spółki przy ul. Składowej 1 oraz przy ul. Konstytucji 1997 roku 4 może się odbywać po uprzednim kontakcie z pracownikiem przedsiębiorstwa, przy użyciu wideodomofonu zlokalizowanego przy furtkach wejściowych.

top_baner
do góry