UE Fundusz Spójności

Oferty pracy

Dział Personalny i Rachuby Płac prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska:

Konserwator, kierowca

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie utrzymanie ładu i porządku na terenie Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec (koszenie trawy, przycinanie gałęzi, odśnieżanie, zamiatanie, drobne prace remontowe) oraz dokonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw sprzętu do konserwacji zieleni. Prowadzenie pojazdu służbowego. 

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia: prawo jazdy kat. B.

Mile widziane wymagania:

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie prac konserwatorskich lub ślusarskich, ogrodniczych,
 • uprawnienia do obsługi kosiarek, wykaszarek.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.

Operator urządzeń technologicznych, elektryk

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie utrzymywanie ruchu, obsługa urządzeń technologicznych oraz zapewnienie ciągłości pracy urządzeń elektryczno-technologicznych oczyszczalni ścieków.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: zawodowe  lub średnie kierunkowe - mechanik, elektryk, elektromechanik,
 • doświadczenie: roczne doświadczenie zawodowe,
 • uprawnienia G-1E, G-2E.   

Mile widziane wymagania:

 • uprawnienia G3-E.
 • uprawnienia do obsługi suwnic, haka urządzenia dźwigowego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.

Mechanik maszyn i urządzeń, kierowca

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie zapewnienie sprawności oraz bezawaryjnej pracy urządzeń technologicznych na  pompowniach ścieków. Utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej. Prowadzenie pojazdu służbowego.

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: zawodowe lub średnie o profilu mechanicznym (znajomość mechaniki i hydrauliki maszyn i urządzeń),
 • doświadczenie: minimum roczne doświadczenie zawodowe, znajomość branży kanalizacyjnej, pompowni ścieków,
 • uprawnienia:
  • G-1E
  • prawo jazdy kat. B.

 Mile widziane wymagania:

 • uprawnienia do obsługi kosiarek, wykaszarek.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.


Osoba do kontaktu:
Beata Kamińska
tel. 32/ 34 94 659
e-mail: beata.kaminska@chspwik.pl


Administratorem danych osobowych jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Składowa 1.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem wiadomości email pod adresem: iod@chspwik.pl.

 

Dokumenty dla ubiegających się o pracę w ChŚPWiK Sp. z o.o. można pobrać na stronie praca.

Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poprzez pocztę e-mail, gdyż aby móc zatrzymać Państwa aplikacje niezbędne jest podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

do góry