UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Aktualności/Komunikaty/Zasady pomocy lokalnym przedsiębiorcom i innym podmiotom (..)

Zasady pomocy lokalnym przedsiębiorcom i innym podmiotom świadczącym usługi dla mieszkańców w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

1 Kwietnia 2020

Zasady pomocy lokalnym przedsiębiorcom i innym podmiotom świadczącym usługi dla mieszkańców w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Odroczenie terminu płatności za wodę

Może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:

- w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością

- przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I DODATKOWE:

- Wniosek (pobierz) powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.

- Należności zostaną odroczone do 6 miesięcy, (możliwość spłaty w ratach).

- Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.

- Propozycja jest skierowana do przedsiębiorców (mikro, małe i średnie firmy) oraz samorządowych i prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców.

- Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel. 32 34 94 610 (w godz. 7.00-15.00) lub email: bok@chspwik.pl

Zwolnienie z opłat abonamentowych

Może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:

- w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością

- przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I DODADTKOWE

- Wniosek (pobierz) powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury (okresu rozliczeniowego).

- Należności z tytułu opłat abonamentowych zostaną anulowane.

- za okres odroczenia odsetki za opóźnienie nie będą naliczone.

- Propozycja jest skierowana do przedsiębiorców (mikro, małe i średnie firmy) oraz samorządowych i prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców.

- Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel. 32 34 94 610 (w godz. 7.00-15.00 lub email:

 W następstwie wystąpienia COVID-19 CHŚPWIK dokonuje wyłącznie odczytów zdalnych wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe.

Jeżeli posiadasz wodomierz bez nakładki radiowej podaj odczyt wodomierza emailem lub na podstronie odczyty wodomierzy

 Jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności i odczyt wodomierza jest niemożliwy, poinformuj nas o braku zużycia wody w miejscu prowadzonej działalności.

 

do góry