UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Aktualności/Komunikaty/Umowa na rozwój infrastruktury podpisana

Umowa na rozwój infrastruktury podpisana

15 Września 2016

We wtorek 13 września 2016r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu nr POIS.02.03.00-00-0095/16 pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,31 km, budowę sieci wodociągowej o długości 1,24 km oraz zwiększenie efektywności działania nitki biogazowej na Oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Projekt składa się z 7 kontraktów na roboty:

 • Kontrakt nr 1: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Wschodniej i Świerkowej, Etap 1.
 • Kontrakt nr 2: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Wschodniej i Świerkowej, Etap 2.
 • Kontrakt nr 3: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Śląskiego (od ulicy Wschodniej do pompowni ścieków w Alei Harcerskiej)
 • Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wschodniej II.
 • Kontrakt nr 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Lawendowej i Świerkowej II, Etap 1.
 • Kontrakt nr 6: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Lawendowej i Świerkowej II, Etap 2.
 • Kontrakt nr 7: Zwiększenie efektywności działania instalacji biogazowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec poprzez zabudowę instalacji ogrzewania w zbiorniku ciał pływających i maceratora przed pompą cyrkulacji osadu PO1/81.
 • Ponadto w zakres projektu wchodzą jeszcze trzy kontrakty o charakterze nietechnicznym:
 • Kontrakt nr 8: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu.
 • Kontrakt nr 9: Działania promocyjne dla Projektu.
 • Kontrakt nr 10: Pomoc techniczna (asysta)

Przewidywany efekt ekologiczny - liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu to 225 RLM.

Szacunkowy koszt całkowity Projektu wynosi ponad 8 mln zł, z czego prawie 3,6 mln zł (3 589 878,74 zł) dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy. Projekt zakończy się do 31.12.2017 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

        

do góry