UE Fundusz Spójności

Sieci wod-kan

SIEĆ WOD - KAN - projekty

Zadanie nr 3a Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chorzowie

Termin realizacji: 5.11.2007 r. – 5.01.2010 r.

Zakres zadania obejmował: wymianę 25 088,69 mb sieci wodociągowej o średnicach Dn 50-315 mm wraz z przyłączami o średnicach Dn 32–125 mm skorodowanych przewodów wodociągowych. Rury stalowe i żeliwne zastąpione zostały rurami PE HD klasy PE 100 szeregu SDR 11.

Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami dokonywana była w zwartej zabudowie miejskiej, w technologii wykopowej – w ulicach i chodnikach oraz w technologii bezwykopowej – w przejściach pod ulicami: ul. Strzelców Bytomskich od ul. Głogowskiej do ul. Ks.W.Opolskiego [Odcinek 1], ul. Strzelców Bytomskich od ul. Wolności do wjazdu na osiedle IRYS [Odcinek 2], ul. Mielęckiego [Odcinek 3], ul. Truchana [Odcinek 4], ul. Limanowskiego, Wysockiego i Długiej [Odcinek 5], ul. Dębowej [Odcinek 6], ul. Górniczej [Odcinek 7], w ulicach: Klonowa, Jesionowa, Kasztanowa, Jodłowa, Lipowa, Grabowa, Olchowa [Odcinek 8], ul. Szabatowskiego [Odcinek 9], ul. Beskidzkiej [Odcinek 10], Plac Mickiewicza [Odcinek 11], os. Krakusa [Odcinek 12], os. Młodzieżowa [Odcinek 13], ul. Armii Krajowej [Odcinek 14], ul. Ratuszowa, Waryńskiego, Stwosza, Zamenhoffa, Wyspiańskiego [Odcinek 15], ul. Pudlerskiej [Odcinek 16], ul. Krzyżowej [Odcinek 17], ul. Kalidego [Odcinek 18] oraz ul. 3-go Maja [Odcinek 19] przebudowę 4 729,09 mb sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej z rur kamionkowych (DN 150–600 mm, z PVC-U (DN 200-400 mm) oraz z PE 100 DN 250 w rejonie następujących ulic: Kluczborskiej - na odc. od pompowni "Brzezińska" do ul. Brzezińskiej, Langiewicza, E.Plater, Michałkowickiej [Odcinek 20], Legnickiej, Wiejskiej, Rębaczy oraz kanalizacji ciśnieniowej – odcinek do pompowni "Brzezińska" [Odcinek 21] oraz w ulicy Kluczborskiej od pompowni "Brzezińska" do granicy miasta [Odcinek 22].

W trakcie realizacji zadania odtworzono nawierzchnię chodników z kostki oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 15 tyś. m2 oraz nawierzchnię dróg o łącznej powierzchni ok. 21 tys. m2.

Wykonawca zadania - konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne TELBUD Sp. z o. o. Katowice [Lider konsorcjum]
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Paweł Piechnik Kraków [Partner].

Wartość zrealizowanego zadania: 18 114 911,84 PLN (netto)

 

Zadanie nr 3b Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętochłowicach

Termin realizacji: 21.10.2008 r. – 20.02.2010 r.

Zakres zadania obejmował: wymianę 10 514,90 km skorodowanych przewodów wodociągowych wykonanych z rur stalowych i żeliwnych przebudowy ok. 4,2 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.

Roboty budowlane prowadzone były w gęstej miejskiej zabudowie przy zastosowaniu technologii bezwykopowych, jak i wykopowych. Rury stalowe i żeliwne zastąpione zostały rurami PEHD w zakresie średnic 40-315mm, a w zakresie sieci kanalizacyjnej również PCV oraz PP o łącznej długości 4 197,15 m kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi. W trakcie realizacji zadania odtworzono nawierzchnię chodników z kostki oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 10,5 tyś. m2 oraz nawierzchnię dróg o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m2.

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych prowadzona była w następujących ulicach:

 • Świerczewskiego,
 • Katowickiej 69-75a,
 • Kubiny od ul. Pocztowej do ul. Szkolnej,
 • Dworcowej,
 • Łagiewnickiej,
 • Śląskiej i Wojska Polskiego,
 • Oś. Na Wzgórzu.

 Przebudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej realizowana była w rejonie następujących ulic:

 • w rejonie zbiegu ulic Katowickiej i Tunelowej,
 • w ulicy Tunelowej wraz z odgałęzieniami,
 • w ulicy Dworcowej wraz z odc. kanalizacji łączącej kanalizację w ulicy
 • Dworcowej z kanalizacją w ulicy Pocztowej,
 • w ulicy Kościuszki wraz z kanalizacją z rejonu ulicy Górniczej,
 • w ulicy Piastowskiej wraz z przyłączami,
 • w ulicy Powstańców Warszawy wraz z odgałęzieniami,
 • w ulicy Hibnera na odc. od ulicy Górniczej do ulicy Pokoju wraz z odgałęzieniami,
 • w ulicy 1 Maja na odc. od ulicy Liebknechta wraz z odgałęzieniami.

 Wykonawca zadania - konsorcjum firm:

 •  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Piaseczno [Lider konsorcjum]
 •  Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. Łańcut [Partner]

 Wartość zrealizowanego zadania: 17 831 229,06 PLN (netto)

 Efekty realizacji obu zadań:

 •  poprawienie warunków sanitarnych dzięki poprawie jakości wody pitnej
 • ograniczenie zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych
 • zmniejszenie strat wody pitnej
 • ograniczenie ilości awarii i przecieków
 • zmniejszenie konieczności utrzymywania i udrażniania kolektorów

Dokumentacja zdjęciowa związana z realizacją obu zadań w galerii.

do góry