UE Fundusz Spójności
Strona główna/Inwestycje/Działalność remontowa

Działalność remontowa

W zakresie sieci kanalizacyjnych do najważniejszych zadań remontowych zaliczyć można: prace renowacyjne sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Beskidzkiej i Gwareckiej w Chorzowie (ok. 220 rękawa termoutwardzalnego Ø300) w Chorzowie oraz przebudowę kanalizacji porządkującą gospodarkę ściekową w rejonie Alei Parkowej w Świętochłowicach – OSiR Skałka (w związku z inwestycjami miejskimi).

W ramach zadań remontowych na obiektach kubaturowych zaplanowano przede wszystkim: remont budynku magazynowo – warsztatowego Zębiec przy ul. Składowej (m.in. usunięcie azbestu), remont systemu wentylacyjnego budynku szatni i łaźni na terenie OŚ Klimzowiec oraz wymiana instalacji wewnętrznych i remont pomieszczeń pracowni fizykochemicznych w budynku Laboratorium.
Powyższe prace remontowe mają na celu polepszenie warunków BHP i dostosowanie obiektów do wymogów prawnych.

top_baner
do góry