UE Fundusz Spójności
Strona główna/Inwestycje/Inwestycje unijne/Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) I

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) I

„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Charakterystyka Projektu:

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 13.09.2016 r.

Okres kwalifikowania wydatków od 01.12.2015 r. do 31.12.2017 r.

Okres trwałości projektu trwa do 17.07.2023 roku.

Zakres rzeczowy Projektu obejmował wykonanie 7 zadań (kontraktów) budowlanych takich jak:

 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Wschodniej i Świerkowej - etap 1;
 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej w rejonie ulic Wschodniej i Świerkowej - etap 2;
 3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Śląskiego (od ulicy Wschodniej do pompowni ścieków w Alei Harcerskiej);
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wschodniej II;
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Lawendowej i Świerkowej II - Etap 1;
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Lawendowej i Świerkowej II - Etap 2;
 7. Zwiększenie efektywności działania instalacji biogazowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec poprzez zabudowę instalacji ogrzewania w zbiorniku ciał pływających;

oraz  4 zadania wspierające:

 1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;
 2. Działania promocyjne dla Projektu;
 3. Pomoc techniczna;
 4. Koszty osobowe Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosła 4 578 251,01 zł, a wysokość dofinansowania 1 976 469,57 zł. Pozyskane środki pozwalą realizować kolejne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową w obrębie Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice.

do góry