UE Fundusz Spójności

Program Pomocowy ISPA

Program Pomocowy ISPA (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej)

Fundusz ISPA (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) jest instrumentem finansowym utworzonym Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.

Pomoc z funduszu ISPA służy osiąganiu standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie spójności społecznej i gospodarczej. Dzięki niemu dziesięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej, kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej, mogło wdrażać projekty inwestycyjne w dziedzinie transportu i ochrony środowiska.

W sektorze ochrony środowiska ISPA zapewnia wsparcie przede wszystkim w zakresie:

  • zaopatrzenia w wodę pitną,
  • oczyszczania ścieków,
  • zarządzania odpadami,
  • jakości powietrza.

Beneficjentami funduszu są samorządy, związki gmin i przedsiębiorstwa komunalne realizujące przedsięwzięcia ekologiczne o znaczeniu ogólnokrajowym lub transgranicznym.

W roku 2003 łączna kwota pomocy dla 49 programów ochrony środowiska przekroczyła 1 285 mln euro.W grupie ostatnich 15 projektów zdecydowano się dofinansować projekt pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" w wysokości 22 267 980 Euro.

Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej Polska przestała być beneficjentem funduszu ISPA, choć projekty finansowane ze środków tego funduszu, które nie zostały ukończone, będą nadal realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności.

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Środowiska do odwiedzenia bazy projektów Funduszu Spójności: BAZA PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCIlink zewnętrzny.

Ważne linki:

top_baner
do góry