UE Fundusz Spójności

Chropaczów

CHROPACZÓW - projekty

 "Przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów"

Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2007 r.

Dzięki zrealizowaniu inwestycji Chorzowsko - Świetochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uniknęło zapłaty kary za odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, w wysokości przekraczającej 2.5 mln zł.

W dniu 22 lutego br. na terenie nowo wybudowanej przepompowni ścieków przy ul. Sztygarskiej w Świętochłowicach - Chropaczowie, odbyło się uroczyste przekazanie obiektu do eksploatacji przy udziale p. Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego, Prezydentów Chorzowa i Świętochłowic, członków Rady Miasta Chorzów i Świętochłowice, przedstawicieli Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Zarządu Spółki.

top_baner
do góry