UE Fundusz Spójności

Zwiedzanie oczyszczalni

Zapraszamy do zwiedzania Oczyszczalni Ścieków "Klimzowiec"

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o możliwości zwiedzania Oczyszczalni  Ścierków "Klimzowiec" przez grupy zorganizowane.
(Indywidualne zwiedzanie oczywszczalni możliwe jest co roku w miesiącu wrześniu. W celu uzyskania dokładnych informacji, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej)

Procedura zgłaszania grup zwiedzających Oczyszczalnię Ścieków „Klimzowiec” 

 • wstępne zgłoszenie przyjmowane jest drogą telefoniczną (nr tel: 32 241 38 88, z potwierdzeniem wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  lub na piśmie najpóźniej w terminie dwóch dni przed planowanym zwiedzaniem oczyszczalni
 • przed planowanym dniem zwiedzania, a najpóźniej w dniu planowanego zwiedzania, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy wycieczki (dostępny na dole strony)
 • do Formularza należy dołączyć listę uczestników wycieczki.

Ogólne zasady zwiedzania Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”:

 • dolna granica wieku zwiedzających wynosi 8 lat,
 • zwiedzanie Oczyszczalni możliwe jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, lub w dni wolne od pracy za specjalną zgodą.
 • grupy zwiedzających w wieku do lat 18 nadzorują opiekunowie – minimum jeden opiekun na 15 osób,
 • zwiedzanie może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika/ów oczyszczalni ścieków oraz opiekuna własnego (prawnego) grupy,
 • zwiedzanie oczyszczalni odbywa się po wcześniej ustalonej trasie. Zmiana trasy może nastąpić tylko za zgodą Kierownika Oczyszczalni.
 • przed rozpoczęciem zwiedzania zewnętrzni opiekunowie potwierdzają liczbę uczestników w grupie zwiedzającej i przedstawiają podpisane Oświadczenie (dostępne na dole strony) o odpowiedzialności za swoich podopiecznych oraz Regulamin (dostępny na dole strony),

Zwiedzający zobowiązani są do:

 • ostatecznego zapoznania i podpisania Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania,
 • przestrzegania wszystkich poleceń ustnych wydawanych przez pracownika / zespół pracowników oprowadzającego / ych, w tym dotyczących kierunku zwiedzania oraz obszarów ograniczających zwiedzanie czasowo lub osobowo.
 • zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu maszyn i innych urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
 • powiadomienia osoby oprowadzającej o potrzebie oddalenia się od grupy.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” zabrania się:

 • oddalania od grupy w trakcie zwiedzania bez powiadomienia osoby oprowadzającej,
 • dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
 • chodzenia po kratach kanałów ściekowych, przechodzenia poza barierki, wychylania się przez barierki oraz przebywania w miejscach niedozwolonych,
 • biegania po terenie oczyszczalni,
 • spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów (w tym żucia gum),
 • zwiedzania oczyszczalni ścieków przez osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających,
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 • zaśmiecania,
 • wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt.

Uwaga ! Naruszenie przez kogokolwiek ze zwiedzających, w tym opiekuna, zasad bezpieczeństwa, upoważnia prowadzającego do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania oraz skierowania całej grupy poza teren obiektu.

Kategoria: Inne pliki Klimzowiec [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-08 Plik niedostępny cyfrowo - Sprawozdanie z badań powietrza na OS Klimzowiec 9,13.10.2017r. - dokument niedostępny dla niewidzących
ilość pobrań: 677
Plik niedostępny cyfrowo - Sprawozdanie z badań powietrza na OS Klimzowiec 9,13.10.2017r. - dokument niedostępny dla niewidzących 511.76KB zobacz
Kategoria: Zwiedzanie oczyszczalni Klimzowiec [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-08 Zgłoszenie wycieczki
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie wycieczki 204.25KB zobacz
pdf 2020-03-08 Regulamin zwiedzania oczyszczalni
ilość pobrań: 599
Regulamin zwiedzania oczyszczalni 244.07KB zobacz
pdf 2020-03-08 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zwiedzania
ilość pobrań: 580
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zwiedzania 193.28KB zobacz
top_baner
do góry