UE Fundusz Spójności

Oczyszczanie powietrza

BiofiltrBiofiltry są to urządzenia techniczne służące do usuwania odorów i innych zanieczyszczeń z powietrza. Na oczyszczalni Klimzowiec stosujemy biofiltry wypełnione zmieloną korą sosnową. Na powierzchni kory żyją mikroorganizmy, które „zjadają” związki organiczne powodujące nieprzyjemne zapachy. Przepływ powietrza przez złoże jest wymuszony przez pracę wentylatora. Dzięki pracy mikroorganizmów nie trzeba stosować żadnych związków chemicznych do oczyszczania powietrza. Biofiltry są dodatkowo wyposażone w system zraszania złoża – pracujący w okresie letnim, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności złoża.

Na oczyszczalni ścieków Klimzowiec zamontowano pięć biofiltrów. Dwa biofiltry zlokalizowane są na części mechanicznej. W biofiltrze 042/1a oczyszczane jest powietrze ujmowane w budynku krat rzadkich i w budynku krat gęstych. Biofiltr 042/1b oczyszcza powietrze z piaskowników oraz osadników wstępnych.

Na części biologicznej oczyszczalni pracują trzy biofiltry:

  • Biofiltr 042/2 oczyszcza powietrze ze zbiorników osadu nadmiernego, osadu zagęszczonego oraz osadu przefermentowanego,
  • Biofiltr 042/3 oczyszcza powietrze z komory predenitryfikacji i defosfatacji oraz z zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego,
  • Biofiltr 042/4 oczyszcza powietrze z rząpia pompowni ścieków oraz z budynku przeróbki osadów.

Po pewnym czasie złoże w biofiltrze ulega procesowi kompostowania, co powoduje wzrost oporów przepływu powietrza. Na oczyszczalni Klimzowiec złoże zostało wymienione po trzech latach pracy.

Z uwagi na położenie oczyszczalni Klimzowiec w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, ChŚPWiK Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na utrzymanie prawidłowej pracy naszych biofiltrów. Raz w roku wykonywane są badania jakości powietrza pobieranego znad biofiltrów. Pobór próbek powietrza oraz jego badanie wykonuje Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach. Ostatnie badania zostały przeprowadzone w październiku 2017 roku.

Uzyskiwane wyniki pomiarów są odnoszone do wartości podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Badania prowadzone od ukończenia modernizacji wskazywały, że uzyskiwane wyniki są niższe od wartości odniesienia podanych w powyższym Rozporządzeniu.

Kategoria: Inne pliki Klimzowiec [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-08 Plik niedostępny cyfrowo - Sprawozdanie z badań powietrza na OS Klimzowiec 9,13.10.2017r. - dokument niedostępny dla niewidzących
ilość pobrań: 664
Plik niedostępny cyfrowo - Sprawozdanie z badań powietrza na OS Klimzowiec 9,13.10.2017r. - dokument niedostępny dla niewidzących 511.76KB zobacz
do góry