UE Fundusz Spójności

Kogeneracja

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dąży do uzyskania samowystarczalności energetycznej Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

W roku 2022 z własnej produkcji pokryto 76,53% zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec na energię elektryczną, oraz 97,29% zapotrzebowania na energię cieplną.

 

zapotrzebowanie na energię elektryczną

 

zapotrzebowanie na energię cieplną
Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe są poddawane procesowi fermentacji metanowej, w wyniku którego powstaje biogaz zawierający około 62% metanu i około 37% dwutlenku węgla. Biogaz jest paliwem odnawialnym, a produkowana z niego energia elektryczna to tak zwana zielona energia. W roku 2022 wyprodukowano na oczyszczalni ponad 2 080 000 m3 biogazu. Biogaz w całości został wykorzystany w znajdującej się na terenie oczyszczalni jednostce kogeneracyjnej składająca się z trzech agregatów kogeneracyjnych Elteco Petra 500C o łącznej mocy elektrycznej 0,990 MW.

agregat

Agregat kogeneracyjny Elteco Petra 500 jest urządzeniem przeznaczonym do stałego wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej przy użyciu gazowego silnika spalinowego zasilanego biogazem. Głównymi komponentami jednostki kogeneracyjnej ELTECO PETRA są: gazowy silnik spalinowy, generator prądu (prądnica synchroniczna), system wymienników do odbioru ciepła z silnika i spalin oraz układ automatycznej regulacji i sterowania. Zainstalowane wymienniki ciepła pozwalają na odzyskiwanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzenia, natomiast prądnica elektryczna umożliwia generowanie energii elektrycznej o napięciu 3x230V. Moc elektryczna każdego agregatu wynosi 330 kW, a moc cieplna 405 kW. Sprawność cieplna urządzenia wynosi 50,6%, sprawność elektryczna wynosi 38,7%.

Oczyszczalnia Klimzowiec jest w czołówce krajowych oczyszczalni pod względem stopnia pokrycia zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną z własnej produkcji.  Wraz ze wzrostem produkcji energii w kogeneracji spada zakup energii z sieci zewnętrznej.

zakup energii elektrycznej
W okresie zimowym okresowo potrzeba więcej ciepła niż wynosi produkcja w kogeneracji. Uruchamiane są wówczas kotły gazowe zasilane paliwem gazowym - nie produkujemy smogu!

 

top_baner
do góry