UE Fundusz Spójności
Strona główna/Ekologia/Oczyszczalnia Klimzowiec

Oczyszczalnia Klimzowiec

Technologia oczyszczalni ścieków Klimzowiec

Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” zaprojektowana została do oczyszczania wód Rawy stanowiącej główny ogólnospławny kolektor ściekowy dla miast Chorzów i Świętochłowice. Zastosowany pierwotnie proces technologiczny został opracowany ponad 40 lat temu, zgodnie z ówczesnym poziomem wiedzy i z uwzględnieniem zasady wyposażania oczyszczalni ścieków głównie w urządzenia przemysłu krajowego.

Ostatecznie dla oczyszczalni przyjęto system BARDENPHO do zintegrowanego usuwania związków azotu, węgla i fosforu, pozwalający na spełnienie obowiązującego ww. Rozporządzenia. Biorąc pod uwagę, iż oczyszczalnia przyjmuje ilość ścieków równoważną ponad 200 000 mieszkańców, zakwalifikowana jest do grupy obiektów, odnośnie których stosowane są najsurowsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Do momentu przeprowadzenia modernizacji w latach 2009-2011 obiekt pracował układzie z 1997 roku, z wprowadzonymi ze względu na problemy eksploatacyjne zmianami na ścieżce osadowej (zmiana napowietrzania komór stabilizacji tlenowej, doposażenie w drugi zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego, instalacja dwóch pras wolnoobrotowych w stacji odwadniania osadu).

Technologia oczyszczalni

Budynek przeróbki osaduCzęść biologiczna oczyszczalni z lotu ptaka

top_baner
do góry