UE Fundusz Spójności

Unieszkodliwianie odpadów

Informujemy, że Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. posiada decyzję na unieszkodliwianie odpadów jak niżej, w ciągu technologicznym przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie przy ul. Krętej 9.  ChŚPWiK sp. z o.o. jest zarejestrowana w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami pod numerem  BDO 000018667

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość (Mg/rok) do
1 02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

10 000,00
2 02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00
3 02 03 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00
4 02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

10  000,00
5 02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00
6 02 05 80

Odpadowa serwatka

70 000,00
7 02 05 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00
8 02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

10 000,00
9 02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00
10 02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

10 000,00
11 02 06 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00
12 02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

10 000,00
13 02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

10 000,00
14 02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00
15 02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

10 000,00
16 02 07 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00
17 19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające oleje jadalne i tłuszcze

10 000,00
18 19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

10 000,00
19 19 08 14

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

10 000,00
20 19 08 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00

Maksymalna ilość odpadów, które może zostać skierowana do procesu unieszkodliwiania wynosi 74000 Mg/r = 200m3/d.

Zapraszamy do współpracy.
Osoba do kontaktu Kierownik Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Piotr Banaszek

do góry