UE Fundusz Spójności

Promocja projektu

Jednym z warunków decyzji wydawanej przez Komisję Europejską w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji.

Instytucje odpowiedzialne za realizację projektu powinny określić spójny zestaw działań na cały czas trwania projektu począwszy od dnia wydania decyzji Komisji o przyznaniu pomocy z Funduszu Spójności, aż do zakończenia realizacji projektu.

Wymagania Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie informowania i promowania projektów Funduszu Spójności, w tym projektów zatwierdzonych w latach 2000-2003, oraz wymogów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1164/94 w sprawie działań informacyjnych i promujących działalność Funduszu Spójności oraz art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 ustanawiającym Fundusz Spójności, przedstawione są w "Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności" (wytyczne dostępne na stronie www.nfosigw.gov.pllink zewnętrzny)

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Środowiska do odwiedzenia bazy projektów Funduszu Spójności - strona naszego Projektu.

top_baner
do góry