UE Fundusz Spójności

Ogłoszenia do Projektu

Ogłoszenia do Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice"

 

Finansowanie projektu - logo

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w celu spełnienia zasady konkurencyjności  upublicznia następujące zapytania ofertowe:

Ogłoszenie nr 1: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Chorzowie; ul. Podmiejska, ul. Obrońców Chorzowa, ul. Odrodzenia, ul. Skrajna, ul. Ks. Stanisława Staszica, ul. Joachima Lelewela, ul. Prześwit, ul. Dojazdowa, ul. Kazimierza Tetmajera, ul. Sawickiej, ul. Adama Asnyka

top_baner
do góry