UE Fundusz Spójności

Ogłoszenia do Projektu

Ogłoszenia do Projektu "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice"

Finansowanie projektu - logo

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w celu spełnienia zasady konkurencyjności  upublicznia następujące zapytania ofertowe:

Ogłoszenie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z terenu obejmującego północną część ul. Wschodniej do kolektora sanitarnego na terenie WPKiW w Chorzowie

Ogłoszenie nr 2 - Wykonanie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów –Świętochłowice”

Ogłoszenie nr 3 - Wykonanie usług pomocy technicznej w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów –Świętochłowice”

Ogłoszenie nr 4 - Świadczenie usługi informacyjno-promocyjnej w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów –Świętochłowice”

Ogłoszenie nr 5 - Zwiększenie efektywności działania instalacji biogazowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec poprzez zabudowę instalacji ogrzewania w zbiorniku ciał pływających i maceratora przed pompą cyrkulacji osadu PO1/81

Ogłoszenie nr 6 - Zwiększenie efektywności działania instalacji biogazowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec poprzez zabudowę instalacji ogrzewania w zbiorniku ciał pływających i maceratora przed pompą cyrkulacji osadu PO1/81

Ogłoszenie nr 7 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej, Lawendowej i projektowanym przedłużeniu ul. Wschodniej w Chorzowie – etap II

 

do góry