UE Fundusz Spójności
Strona główna/Obsługa Klienta/Usługa SMS/Sposób aktywacji usługi

Sposób aktywacji usługi

Celem aktywacji usługi informacyjnej SMS, należy postępować wg poniższych wskazówek:

1. Poprawnie przesłać na numer 661005115 wiadomość tekstową według wzoru:

PREFIX MIASTA (CH, SW) NAZWA ULICY odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI - przykładowo: CHFarna 30, SWGornicza 5

2. Nazwę ulicy, która składa się z wielu wyrazów należy zapisać bez stosowania odstępów- przykładowo: CHKazimierzaWielkiego 12a, SWArmiiKrajowej 20.

3. Nazwy ulic wpisujemy bez polskich znaków oraz dodatkowych określeń typu: gen., ks., bp., al., itp. Jedynie osoby zamieszkujące przy placach powinny nazwę Placu zapisać według poniższego wzoru:

PREFIX MIASTA (CH, SW) plNAZWA PLACU odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI, przykładowo CHplDworcowy 1, SWplZawadzkiego 1.

4. Słownik ulic  dostępny  jest  na  stronie  internetowej Spółki w zakładce Spis ulic.

5. Wielkość liter nie ma znaczenia.

6. Każdy adres należy zarejestrować w systemie odrębnie.

 

W przypadku chęci rezygnacji z usługi informacyjnej SMS należy wysłać na numer 661005115 informację o treści stopsms odstęp (spacja) PREFIX MIASTA (CH, SW) NAZWA ULICY odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI lub stopsms odstęp (spacja) PREFIX MIASTA (CH, SW) plNAZWA PLACU odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI.

 

Po zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu z systemu użytkownik otrzymuje potwierdzenie w formie zwrotnej informacji SMS.

do góry