UE Fundusz Spójności
Strona główna/Obsługa Klienta/Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta

Przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Procedura przyłączeniowa krok po kroku:

 • wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub/ kanalizacyjnej
 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa
 • wykonanie przez Inwestora projektu na podstawie wydanych warunkówt
 • uzgodnienie projektu
 • umowa przyłączeniowa
 • budowa przyłącza pod zleconym nadzorem przedstawicieli przedsiębiorstwa
 • odbiór przyłącza
 • w przypadku rozpoczęcia budowy obiektów ( np. budynku) umowa o dostawę wody na cele budowy
 • zamontowanie i zaplombowanie wodomierza
 • umowa o dostawy wody i odbiór ścieków

Co warto wiedzieć...

 • wniosek - wypełnienie wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej oraz do dostarczenie dokumentów, o których mowa we wniosku.
  Wniosek o przyłączenie do sieci określa: nieruchomość i działkę , która ma być przyłączona do sieci dane użytkownika i jego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczenie obiektu sposób korzystania z wody i jej ilość ( cele bytowe, technologiczne, przeciw pożarowe, budowy) przewidywaną ilość ścieków oraz ich rodzaj wniosek ten jest podstawą do wydania warunków technicznych, które są „wytycznymi” dla projektanta przyłącza wod –kan, ewentualnie informują klienta o braku możliwości podłączenia do sieci.
 • projekt - zlecenie opracowania projektu uprawnionej osobie. Opracowany projekt jest sprawdzany i opiniowany przez służby techniczne przedsiębiorstwa. Jeżeli projekt jest poprawny następuje jego uzgodnienie. W piśmie uzgadniającym projekt są zawarte szczegółowe informacje dot. świadczonych przez przedsiębiorstwo usług ( punkt dostawy wody, warunki techniczne odbioru sieci wod – kan ) oraz informacja o konieczności zawarcia umowy o przyłączenie nieruchomości do urządzeń przedsiębiorstwa.
 • podpisanie umowy o przyłączenie nieruchomości do urządzeń przedsiębiorstwa określa sposób finansowania budowy, właściciela przyłącza, a także szczegółowe warunki dokumentacji odbiorowej w tym geodezyjnej.
 • wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody na cele budowy
 • budowa przyłącza – budowa pod nadzorem przedsiębiorstwa (roboty zanikowe, próba szczelności), dostawa i oplombowanie wodomierza na cele budowy
 • odbiór przyłącza przy udziale przedstawicieli działów: inwestycji ,eksploatacji sieci i wodomierzy VII. wniosek dot. zawarcia umowy na docelowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków .

Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub/ kanalizacyjnej oraz o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dostępne są w dziale DOKUMENTY DO POBRANIA.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-03-08 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
ilość pobrań: 263
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 348.68KB zobacz
do góry