UE Fundusz Spójności
Strona główna/Obsługa Klienta/Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zadania Biura Obsługi Klienta

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy m. in:

  • udzielanie informacji interesantom z zakresu działalności Spółki, a w szczególności trybu załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność,
  • wydawanie uzgodnień z zakresu infrastruktury sporządzonych przez działy techniczne oraz wydawanie rachunków za sporządzoną dokumentację,
  • wystawianie faktur za zakup specyfikacji niezbędnej do udziału w przetargach,
  • wydawanie specyfikacji do przetargów,
  • wystawianie faktur za usługi dodatkowe, na podstawie przygotowanych przez odpowiednie działy Spółki specyfikacji,
  • wysyłanie do kontrahentów zawiadomień o zmianie obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • przyjmowanie i rejestracja wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, wniosków ogólnych, protokołu przekazania wodomierza głównego, oświadczenia o nieuregulowanym stanie prawnym, zlecenia ekspertyzy wodomierza, uznanie długu, wypowiedzenie umowy, faktura elektroniczna, zlecenia płatnego nadzoru branżowego oraz innych obowiązujących w Spółce, (dokumenty do pobrania)
  • kontakt - uzgodnienia z Klientami dotyczące podpisania i odbioru umów.

Pracownicy Biura Obsługi Klienta udzielają informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw, niezbędnej dokumentacji, rachunków danego klienta oraz przyjmują raporty na temat stanów wodomierzy. Służą pomocą w przypadku składania reklamacji przez klienta.

Podczas wizyty w BOK, Klient Wodociągów może dowiedzieć się o wykonaniu innych usług oferowanych przez firmę i od razu złożyć zlecenie dotyczące konkretnej usługi.

Kontakt z BOK

Dni i godziny otwarcia:

  • poniedziałek, wtorek, środa 7.00 do 15.00
  • czwartek, piątek 7.00 do 15.00

Kontakt:

do góry