UE Fundusz Spójności

Zgłaszanie awarii

awaria wodociągowa

Zgłaszanie awarii można dokonać:

  • pocztą elektroniczną na adres 
  • telefonicznie - dyspozytorowi zakładu na numer tel.:
  • osobiście - przychodząc na teren ChŚPWiK Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, gdzie należy przekazać informację dotyczącą awarii osobie do jej przyjęcia kompetentnej t.j. dyspozytorowi przedsiębiorstwa.

Zgłoszenie awarii powinno zawierać - adres, krótki opis miejsca awarii, ewentualnie nazwisko osoby zgłaszającej.

ChŚPWiK przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii:

  • wodociągowych - występujących na sieciach miejskich głównych oraz podłączeniach (przyłączach) do budynków, do wodomierza głównego;
  • kanalizacyjnych - występujących na sieciach sanitarnych bądź ogólnospławnych;

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne występujące na instalacji wewnętrznej należy zgłaszać administratorowi (administracja, spółdzielnia, osoba prywatna), do którego należy budynek wraz z mediami. Kanalizacji nie dotyczy także sieć odprowadzająca wodę deszczową z ulic miasta.

top_baner
do góry