UE Fundusz Spójności

Remonty Świętochłowice

Na terenie Świętochłowic realizowane są następujące zadania:

1. Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mikołaja Reja w Świętochłowicach

Zakończono prace instalacyjne na sieci kanalizacyjnej. W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków. Po zakończeniu prac sieciowych wykonana zostanie renowacja chodników i drogi.

2. Rozbiórka budynku pompowni "U20" wraz ze zbiornikiem żelbetowym i montażem pompowni kontenerowej w Świętochłowicach przy ul. Sosnowej 5A

Trwają prace przygotowawcze (zabezpieczenie istniejącego zestawu pompowego) do wyburzenia budynku pompowni i zbiornika żelbetowego.

3. Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy Średniej w Świętochłowicach

Na przełomie października i listopada rozpocznie się remont sieci kanalizacyjnej, który realizowany będzie z zastosowaniem metod bezwykopowych: crackingu KMR oraz renowacji rękawem żywicznym utwardzanym UV

 

Więcej informacji o realizowanych zadaniach remontowych możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Działem Remontów pod numerem telefonu 32 34 94 653 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@chspwik.pl

do góry