UE Fundusz Spójności

Remonty Chorzów

Na terenie Chorzowa realizowane są następujące zadania:

1. Remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Świdra w Chorzowie.

Zakończono prace instalacyjne na sieciach wodociągowej i kanalizacyjnej, aktualnie realizowane są prace renowacyjne chodników i drogi na odcinku od ul. Pudlerskiej do ks. Ficka

2. Remont sieci wodociągowej w Al. BOWID w Chorzowie na odcinku od ulicy Hajduckiej do DTŚ

Remont realizowany jest głównie z zastosowaniem metod bezwykopowych - przewiertu sterowanego i przecisku pneumatycznego.

3. Rozbiórka budynku pompowni "Młodzieżowa" wraz ze zbiornikiem żelbetowym i montażem pompowni kontenerowej w Chorzowie przy ul. Młodzieżowej 1

Trwają prace instalacyjne i przełączeniowe nowej pompowni wody. Po podłączeniu nowej pompowni kontenerowej zrealizowane zostanie wyburzenie pozostałej części starego budynku i terenowe prace renowacyjne.

4. Rozbiórka budynku pompowni "Różana" wraz ze zbiornikiem żelbetowym i montażem pompowni kontenerowej w Chorzowie przy ul. Różanej  1.

W ramach zadania wyburzono zbiornik żelbetowy, trwają prace związane z wyburzeniem budynku pompowni i montażu i podłączenia pompowni kontenerowej. Po zainstalowaniu pompowni kontenerowej wyburzona zostanie pozostała część starej pompowni oraz wykonane zostaną terenowa prace renowacyjne.

 

Więcej informacji o realizowanych zadaniach remontowych możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Działem Remontów pod numerem telefonu 32 34 94 653 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@chspwik.pl

do góry