UE Fundusz Spójności

Inwestycje Chorzów

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ W UL. WOLNOŚCI OD UL. CHROBREGO DO GRANICY ZE ŚWIĘTOCHŁOWICAMI

Roboty w ramach zadania prowadzone będą wspólnie z  Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, który dokonywać będzie wymiany nawierzchni jezdni i chodników w ul. Wolności.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Zaprojektowano 7 kolektorów ogólnospławnych zlokalizowanych po obu stronach jezdni równolegle do modernizowanego torowiska tramwajowego.
Zakres inwestycji obejmuje budowę prawie 1 400 m przewodów kanalizacyjnych w zakresie średnic DN 315-800 mm.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Projekt przewiduje przebudowę istniejących sieci rozdzielczych wraz z wymianą przyłączy wodociągowych. Zakres inwestycji obejmuje budowę prawie 2 300 m przewodów wodociągowych PE w zakresie średnic DN 63-225 mm.

Planowana realizacja robót budowlanych: II 2015 r. – II kwartał 2017 r.

do góry