UE Fundusz Spójności

Działalność laboratorium

Działalność

akredytacja

LABORATORIUM
41-506 Chorzów, ul. Kręta 9
tel/fax: 32 34 94 870
e-mail: 

 

Laboratorium Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność badawczą dla działów Spółki oraz Klientów zewnętrznych w zakresie:

  • pobierania próbek do badań: wody, ścieków, osadów,
  • badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody,
  • badań fizykochemicznych ścieków,
  • badań fizykochemicznych oraz mikroskopowych osadów.

Dla klientów wewnętrznych laboratorium realizuje m.in. następujące zadania:

  • kontrola jakości wody w ramach monitoringu wewnętrznego (monitoring kontrolny oraz przeglądowy) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294) ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich stref zasilania oraz równomiernym rozmieszczeniem punktów na całym obszarze zaopatrzenia w wodę,
  • kontrola procesów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”,
  • monitoring jakości ścieków wprowadzanych przez podmioty gospodarcze miast Chorzowa i Świętochłowic.
do góry