UE Fundusz Spójności

Certyfikat Akredytacji

certyfikat akredytacji - skan - plik niedostępny dla niewidzącychW celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do wykonywania badań w laboratorium został wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, a następnie laboratorium zostało poddane procesowi akredytacji przez niezależną jednostkę - Polskie Centrum Akredytacji.

Z dniem 22.04.2010 roku laboratorium otrzymało status laboratorium akredytowanego (nr certyfikatu AB 1173).

Akredytacją zostało objętych 30 parametrów, w tym badania: mikrobiologiczne, fizykochemiczne jak i pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków.
Laboratorium sukcesywnie poszerza zakres oferowanych usług o kolejne badania. Aktualny zakres akredytacji (wydany 21 marca 2023 roku) obejmuje 86 parametrów. Akredytacja oznacza oficjalne potwierdzenie, że uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Laboratorium
pdf 2021-05-19 Zakres Akredytacji AB 1173 - wydanie 21.03.2023 r.
ilość pobrań: 800
Zakres Akredytacji AB 1173 - wydanie 21.03.2023 r. 520.86KB zobacz
top_baner
do góry