BN932c7-ZV3WNHXnGMEJwe_134WgerHd8Zbh1WJMtd-mV7wkqJjlpY-3wDTrms4Ejfsdeyck7sZztiJxZ7mYZA

k0Y8CVp3jz8yDp4hSzynYE1mrs82fs2F0gs4I0QzwJymV7wkqJjlpY-3wDTrms4Ejfsdeyck7sZztiJxZ7mYZA

LqFaTxjySyWBzU0FdBskWv8AcLBTmLaX7i56JhHdsKc

FjJWF5QNyEENRTuoj6CiYgg9W1j3fBSMvEYCFUp_MZA

te09J76f3_29sECU2-mnMxD9jbFGLAiYdRLC1Au2CWU

Archiwum zamówień wg regulaminu

Postępowania prowadzone przez ChŚPWiK Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Odbiór do zagospodarowania wraz z transportem odpadów technologicznych o kodach 19 08 01, 19 08 02 2019-09-16 2019-10-02
Dostawa nakładek i systemu do stacjonarnych odczytów wodomierzy na terenie miast Chorzów i Świętochłowice. 2019-06-18 2019-07-03
Obsługa Głównej Stacji Zasilania oczyszczalni Klimzowiec 2019-01-09 2019-01-24
OBSŁUGA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA OCZYSZCZALNI KLIMZOWIEC 2018-10-12 2018-10-29
Odbiór do zagospodarowania wraz z transportem odpadów technologicznych o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 2018-04-26 2018-05-17
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach” – obszar I 2018-02-16 2018-03-06
SERWIS DMUCHAW SIEMENS KA10S-GK200 2017-09-15 2017-10-05
Dostawa koagulantu żelazowego i glinowego 2017-09-14 2017-10-06
Odbiór do zagospodarowania wraz z transportem odpadów technologicznych o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 2017-06-01 2017-06-19
Obsługa Głównej Stacji Zasilania SN oczyszczalni Klimzowiec 2017-03-31 2017-04-18
Odbiór do zagospodarowania wraz z transportem odpadów technologicznych o kodzie 19 08 05 2017-03-01 2017-03-15
Dostawa koagulantu żelazowego i glinowego 2016-09-20 2016-10-06
Odbiór do zagospodarowania wraz z transportem odpadów technologicznych o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05. 2016-05-23 2016-06-08
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO ORAZ RĘKAWIC ROBOCZYCH I OCHRONNYCH 2016-03-18 2016-04-06
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO ORAZ RĘKAWIC ROBOCZYCH I OCHRONNYCH 2016-03-18 2016-04-06
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Chorzowie 2016-01-15 2016-02-04
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Lwowskiej w Chorzowie. 2016-01-14 2016-02-02
BUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. KALINY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 2015-12-22 2016-01-15
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach 2015-12-11 2016-01-05
Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów ChŚPWiK sp. z o.o. 2015-11-25 2015-12-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach 19 08 01, 19 08 02 2015-10-14 2015-10-30
Dostawa i montaż stolarki okiennej i bram 2015-07-31 2015-09-15
Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia w okresie od 1.08.2015 do 31.07.2017 2015-07-03 2015-07-17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodzie 19 08 05 2015-05-19 2015-06-08
BUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W REJONIE ULICY KADECKIEJ W CHORZOWIE 2015-01-28 2015-02-16
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW CHŚPWIK SP. Z O.O. W 2015 ROKU 2014-11-14 2014-11-27
BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY ŚLĘZAN W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 2014-11-04 2014-11-19
BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY ŚLĘZAN W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 2014-11-04 2014-11-19
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY CZEMPIELA W CHORZOWIE 2014-10-03 2014-10-20
Odbiór do zagospodarowania odpadów technologicznych o kodach: 19 08 05 – komunalne osady ściekowe 19 08 02 – zawartość piaskowników 19 08 01 – skratki 2014-09-16 2014-10-06
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w Chorzowie 2014-08-21 2014-09-08
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Narutowicza, Adamieckiego, Azotowej w Chorzowie 2014-05-27 2014-06-18
Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia w okresie od 1.06.2014 do 31.05.2015 r. 2014-05-12 2014-05-26
BUDOWA GARAŻY NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE WRAZ ZE STANOWISKIEM DO MYCIA POJAZDÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „KLIMZOWIEC” 2014-04-23 2014-05-07
Przebudowa linii kablowych SN zasilających Oczyszczalnię Ścieków Klimzowiec 2014-02-19 2014-03-07
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ, RĘKAWIC OCHRONNYCH I ROBOCZYCH ORAZ OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DATY PODPISANIA UMOWY, WG SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIEŃ ZAMAWIAJĄCEGO. 2014-01-20 2014-02-03
UBEZPIECZENIE OC/AC/NW POJAZDÓW MECHANICZNYCH ChŚPWiK SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2013-11-28 2013-12-12
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W REJONIE ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE 2013-11-25 2013-12-11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach 19 08 05, 19 08 02, 19 08 01, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2001 r. Nr 112 poz. 1206), należących do Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2013-09-25 2013-10-14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziły nas 632 osoby, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 825 050 osób.