2AWIcPsxmFFNxIRwgbwUZxR5jy81gYeGY29JWc99ryobfd5R59SjmhiWljjP7RdmOKapQ3MnD4gdZrDneeNgog

XWy6qTxrsf25pMJreO3M3Yih_ZDRv-H6vya-yuY37jUbfd5R59SjmhiWljjP7RdmOKapQ3MnD4gdZrDneeNgog

HEJmDDgebhyVsHGPyc6gOc1HJd7T9KYqW9NdPHPkrUoh4utXAXXkQeaZNtxNEFk-aZeDJvO882T8waX1cEh_AA

8iw5BpAq_YIx0btpC9nrnRebYw91gs_g9kGH4wtrtBwh4utXAXXkQeaZNtxNEFk-aZeDJvO882T8waX1cEh_AA

rNZGdETOlKIUYUL8H8t6OkQKu9PCWB-Bo_4Tuc9hX3gh4utXAXXkQeaZNtxNEFk-aZeDJvO882T8waX1cEh_AA

Usługi laboratoryjne

Działalność

logo akredytacja

LABORATORIUM
41-506 Chorzów, ul. Kręta 9
tel/fax: 32 34 94 870
e-mail:

 

Laboratorium Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność badawczą dla działów Spółki oraz Klientów zewnętrznych w zakresie:

 •  pobierania próbek do badań: wody, ścieków, osadów,
 • badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody,
 • badań fizykochemicznych ścieków,
 • badań fizykochemicznych oraz mikroskopowych osadów.

Dla klientów wewnętrznych laboratorium realizuje m.in. następujące zadania:

 • kontrola jakości wody w ramach monitoringu wewnętrznego (monitoring kontrolny oraz przeglądowy) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294) ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich stref zasilania oraz równomiernym rozmieszczeniem punktów na całym obszarze zaopatrzenia w wodę,

 • kontrola procesów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”,

 • monitoring jakości ścieków wprowadzanych przez podmioty gospodarcze miast Chorzowa i Świętochłowic.

 Certyfikat Akredytacji

Certyfikat Akredytacji 2018

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do wykonywania badań w laboratorium został wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, a następnie laboratorium zostało poddane procesowi akredytacji przez niezależną jednostkę - Polskie Centrum Akredytacji. Z dniem 22.04.2010 roku laboratorium otrzymało status laboratorium akredytowanego (nr certyfikatu AB 1173). Akredytacją zostało objętych 30 parametrów, w tym badania: mikrobiologiczne, fizykochemiczne jak i pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków. W styczniu 2018 roku w laboratorium odbył się audit recertyfikujący, którego efektem było uzyskanie certyfikatu przedłużającego akredytację na kolejne 4 lata. Ponadto Laboratorium sukcesywnie poszerza zakres oferowanych usług o kolejne badania. Aktualny zakres akredytacji (wydany 09 kwietnia 2018 roku) obejmuje 83 parametry. Akredytacja oznacza oficjalne potwierdzenie, że uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

 

 

Zatwierdzenie systemu jakości

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie laboratorium uzyskało zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody. Powyższe zatwierdzenie oznacza możliwość pobierania oraz wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz realizację zleceń klientów zewnętrznych.

   

Świadczymy usługi w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną, której elementy zawarte są w Polityce Jakości. Ponadto na każdym etapie działalności deklarujemy Politykę Bezstronności i poufności. Zarówno Polityka Jakości jak i Polityka Bezstronności i poufności znajdują się poniżej w plikach do pobrania. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową, która jest odpowiednio nadzorowana, sprawdzana i kalibrowana. Załoga laboratorium to doświadczony, wykwalifikowany personel, który swe kompetencje podnosi m.in. poprzez udział w licznych szkoleniach zewnętrznych. W celu sprawdzania kompetencji w zakresie wykonywania badań laboratorium uczestniczy cyklicznie w ogólnopolskich i międzynarodowych programach badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych.

Obecne możliwości badawcze laboratorium to oznaczanie ponad 100 parametrów, jednak ciągle rozwijamy działalność dostosowując się do zmieniających się wymagań klientów, stosując nowoczesne techniki analityczne.

Zakres badań  wykonywanych przez laboratorium znajdą Państwo w Zleceniu wykonania badania

Zestawienie niepewności dla badań fizykochemicznych w Laboratorium CHŚPWIK znajdą Państwo w tabeli znajdującej się poniżej w plikach do pobrania. Niepewność wyniku badań mikrobiologicznych obliczana jest na podstawie odchylenia standardowego precyzji odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej badania oraz pobierania próbek. Zakres niepewności, który obliczany jest według normy PKN-ISO/TS 19036:2011, uzależniony jest od uzyskanego w badaniu wyniku.

W przypadku pobierania próbek przez Klientów prosimy o skontaktowanie się z działem laboratorium bądź zapoznaniem się z Instrukcją pobierania próbek (dostępna w tabeli poniżej).

Naszym Klientom zapewniamy:

 • profesjonalizm w realizacji badań,
 • pełną poufność uzyskanych wyników badań,
 • szybką realizację zleceń,
 • konkurencyjne ceny.

 Więcej informacji uzyskają Państwo:

 • pod numerem telefonu: 32 34 94 870, 32 34 94 868
 • pocztą elektroniczną: ,
 • w siedzibie laboratorium: Chorzów ul. Kręta 9
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Polityka jakości/badania biegłości/zestawienie niepewności [ 5 ]
Polityka Jakości Laboratorium Polityka Jakości Laboratorium 20-01-15 11:10 359.34KB Polityka Jakości Laboratorium pobierz
Polityka Bezstronności i poufności Polityka Bezstronności i poufności 20-01-15 11:13 341.93KB Polityka Bezstronności i poufności pobierz
Zestawienie niepewności Zestawienie niepewności 20-01-15 11:15 1.93MB Zestawienie niepewności pobierz
Instrukcja pobierania próbek przez klientów Instrukcja pobierania próbek przez klientów 18-10-15 14:24 431.72KB Instrukcja pobierania próbek przez klientów pobierz
Przedstawienie stwierdzenia zgodności / niezgodności ze specyfikacjami / wymaganiami Przedstawienie stwierdzenia zgodności / niezgodności ze specyfikacjami / wymaganiami 20-02-10 11:56 418.05KB Przedstawienie stwierdzenia zgodności / niezgodności ze specyfikacjami / wymaganiami pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2020-01-15 11:02
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziły nas 183 osoby, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 837 497 osób.