FBtPqoUS8NzB2N9SC2P1Bqo5vpuMkoTBmzN1t4pJ5ZrAsHsgI7afoIWvMk_4rD034k9c0JmqdLDmtMTHS5IJjw

ryorflivVkwGIimxQ5dhLRqE0_0LUApbyz2J3gwLbLjAsHsgI7afoIWvMk_4rD034k9c0JmqdLDmtMTHS5IJjw

DZ3ZP2fwJQMaGZ8Wi6hzGwlRCwcag3SehsN7FOOFhc8NnrQFLXkS2Nvw9pYJjmBUgQHH0AupxhcRfL-xKoz1Cg

zBLOIzQvvE3tSXnnTE0tGfylcXVLEmA-WoYG64a0kikNnrQFLXkS2Nvw9pYJjmBUgQHH0AupxhcRfL-xKoz1Cg

8Urf_6KJCUfn7W7vZC5qHPI6hlbye59SbVLCAytXh9ENnrQFLXkS2Nvw9pYJjmBUgQHH0AupxhcRfL-xKoz1Cg

Test cennika

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chorzowie

 działając na podstawie art. 24e ust 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) oraz Decyzji nr GL.RET.070.7.2.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

zamieszcza

zatwierdzone 3 letnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wchodzące w życie z dniem 22.05.2018 r.

 

Taryfowe grupy odbiorców


l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

Grupa 1

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej
niż 3,0 m3/h

2.

Grupa 2

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h
i mniej niż 6,0 m3/h

3.

Grupa 3

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h
i mniej niż 12,0 m3/h

4.

Grupa 4

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h
i mniej niż 24,0 m3/h

5.

Grupa 5

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h
i mniej niż 48,0 m3/h

6.

Grupa 6

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 48,0 m3/h
i mniej niż 96,0 m3/h

7.

Grupa 7

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 96,0 m3/h
i mniej niż 192,0 m3/h

8.

Grupa 8

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 192,0 m3/h
i mniej niż 364,0 m3/h

9.

Grupa 9

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 364,0 m3/h
i mniej niż 728,0 m3/h

10.

Grupa 10

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 728,0 m3/h
i mniej niż 1456,0 m3/h

11.

Grupa 11

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 1456,0 m3/h

12.

Grupa 12

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy,

13.

Grupa 13

Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi mniej niż 200 m3 rozliczaniza miesięczny okres rozliczeniowy,

14.

Grupa 14

Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi co najmniej 200 m3 rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy,

15.

Grupa 15

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej
niż 3,0 m3/h

16.

Grupa 16

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h
i mniej niż 6,0 m3/h

17.

Grupa 17

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h
i mniej niż 12,0 m3/h

18.

Grupa 18

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h
i mniej niż 24,0 m3/h

19.

Grupa 19

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h
i mniej niż 48,0 m3/h

 

Ceny za dostarczoną wodę – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3

dostarczonej wody

zł/m3

5,39

5,82

 

 

 

Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

9,85

 

10,64

 

2.

Grupa 2

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

21,70

 

23,44

 

3.

Grupa 3

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

38,84

 

41,95

 

4.

Grupa 4

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

75,92

 

81,99

 

5.

Grupa 5

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

142,58

 

153,99

 

6.

Grupa 6

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

282,14

 

304,71

 

7.

Grupa 7

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

574,90

 

620,89

 

8.

Grupa 8

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

1 192,71

 

1 288,13

 

9.

Grupa 9

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

2 196,97

 

2 372,73

 

10.

Grupa 10

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

4 826,57

 

5 212,70

 

11.

Grupa 11

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

10 188,10

 

11 003,15

 

12.

Grupa 12

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

2,56

 

2,76

 

13.

Grupa 13

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

-

 

-

 

14.

Grupa 14

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

-

 

-

 

15.

Grupa 15

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

24,16

 

26,09

 

16.

Grupa 16

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

57,28

 

61,86

 

17.

Grupa 17

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

106,36

 

114,87

 

18.

Grupa 18

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

207,43

 

224,02

 

19.

Grupa 19

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

410,60

 

443,45

 

 

Ceny za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

 

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3       odprowadzonych ścieków

zł/m3

7,97

8,61

 

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

11,55

 

12,47

 

2.

Grupa 2

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

25,74

 

27,80

 

3.

Grupa 3

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

46,91

 

50,66

 

4.

Grupa 4

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

92,07

 

99,44

 

5.

Grupa 5

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

174,89

 

188,88

 

6.

Grupa 6

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

346,76

 

374,50

 

7.

Grupa 7

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

704,12

 

760,45

 

8.

Grupa 8

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

1 442,18

 

1 557,55

 

9.

Grupa 9

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

2 686,94

 

2 901,90

 

10.

Grupa 10

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 806,52

 

6 271,04

 

11.

Grupa 11

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

12 237,74

 

13 216,76

 

12.

Grupa 12

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

2,56

 

2,76

 

13.

Grupa 13

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

172,87

 

186,70

 

14.

Grupa 14

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 093,56

 

5 501,04

 

15.

Grupa 15

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

29,28

 

31,62

 

16.

Grupa 16

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

69,40

 

74,95

 

17.

Grupa 17

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

130,59

 

141,04

 

18.

Grupa 18

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

255,89

 

276,36

 

19.

Grupa 19

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

507,52

 

548,12

 

 

Ceny za dostarczoną wodę – okres obowiązywania od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3

dostarczonej wody

zł/m3

5,51

5,95

Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę - okres obowiązywania od 22.05.2019 r. do 21.05.2020r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

10,08

 

10,89

 

2.

Grupa 2

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

22,22

 

24,00

 

3.

Grupa 3

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

39,77

 

42,95

 

4.

Grupa 4

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

77,73

 

83,95

 

5.

Grupa 5

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

145,99

 

157,67

 

6.

Grupa 6

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

288,89

 

312,00

 

7.

Grupa 7

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

588,64

 

635,73

 

8.

Grupa 8

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

1 221,21

 

1 318,91

 

9.

Grupa 9

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

2 249,47

 

2 429,43

 

10.

Grupa 10

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

4 941,93

 

5 337,28

 

11.

Grupa 11

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

10 431,59

 

11 226,12

 

12.

Grupa 12

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

2,62

 

2,83

 

13.

Grupa 13

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

-

 

-

 

14.

Grupa 14

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

-

 

-

 

15.

Grupa 15

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

24,74

 

26,72

 

16.

Grupa 16

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

58,65

 

63,34

 

17.

Grupa 17

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

108,90

 

117,61

 

18.

Grupa 18

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

212,39

 

229,38

 

19.

Grupa 19

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

420,41

 

454,04

 

Ceny za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3       odprowadzonych ścieków

zł/m3

8,15

8,80

 

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r.

 

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

11,83

 

12,78

 

2.

Grupa 2

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

26,36

 

28,47

 

3.

Grupa 3

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

48,04

 

51,88

 

4.

Grupa 4

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

94,27

 

101,81

 

5.

Grupa 5

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

179,07

 

193,40

 

6.

Grupa 6

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

355,04

 

383,44

 

7.

Grupa 7

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

720,95

 

778,63

 

8.

Grupa 8

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

1 476,65

 

1 594,78

 

9.

Grupa 9

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

2 751,16

 

2 971,25

 

10.

Grupa 10

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 945,30

 

6 420,92

 

11.

Grupa 11

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

12 530,22

 

13 532,64

 

12.

Grupa 12

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

2,62

 

2,83

 

13.

Grupa 13

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

177,00

 

191,16

 

14.

Grupa 14

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 215,30

 

5 632,52

 

15.

Grupa 15

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

29,98

 

32,38

 

16.

Grupa 16

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

71,06

 

76,74

 

17.

Grupa 17

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

133,71

 

144,41

 

18.

Grupa 18

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

262,01

 

282,97

 

19.

Grupa 19

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

519,65

 

561,22

 

Ceny za dostarczoną wodę – okres obowiązywania od 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3

dostarczonej wody

zł/m3

5,65

6,10

Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę - okres obowiązywania od 22.05.2020 r. do 21.05.2021r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

10,34

 

11,17

 

2.

Grupa 2

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

22,78

 

24,60

 

3.

Grupa 3

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

40,76

 

44,02

 

4.

Grupa 4

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

79,68

 

86,05

 

5.

Grupa 5

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

149,64

 

161,61

 

6.

Grupa 6

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

296,11

 

319,80

 

7.

Grupa 7

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

603,36

 

651,63

 

8.

Grupa 8

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

1 251,74

 

1 351,88

 

9.

Grupa 9

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

2 305,71

 

2 490,17

 

10.

Grupa 10

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 065,47

 

5 470,71

 

11.

Grupa 11

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

10 692,38

 

11 547,77

 

12.

Grupa 12

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

2,69

 

2,91

 

13.

Grupa 13

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

-

 

-

 

14.

Grupa 14

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/miesiąc/odbiorcę

 

-

 

-

 

15.

Grupa 15

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

25,36

 

27,39

 

16.

Grupa 16

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

60,12

 

64,93

 

17.

Grupa 17

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

111,63

 

120,56

 

18.

Grupa 18

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

217,70

 

235,12

 

19.

Grupa 19

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -woda

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

430,92

 

465,39

 

Ceny za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r.

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Wszystkie grupy

cena za 1 m3       odprowadzonych ścieków

zł/m3

8,34

9,01

 

 

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r.

 

l.p.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

jednostka miary

cena/stawka

 

 

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

12,13

 

13,10

 

2.

Grupa 2

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

27,01

 

29,17

 

3.

Grupa 3

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

49,24

 

53,18

 

4.

Grupa 4

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

96,63

 

104,36

 

5.

Grupa 5

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

183,55

 

198,23

 

6.

Grupa 6

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

363,92

 

393,03

 

7.

Grupa 7

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

738,98

 

798,10

 

8.

Grupa 8

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

1 513,57

 

1 634,66

 

9.

Grupa 9

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

2 819,94

 

3 045,54

 

10.

Grupa 10

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

6 093,93

 

6 581,44

 

11.

Grupa 11

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

12 843,48

 

13 870,96

 

12.

Grupa 12

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

2,69

 

2,91

 

13.

Grupa 13

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

181,43

 

195,94

 

14.

Grupa 14

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/miesiąc/odbiorcę

 

5 345,68

 

5 773,33

 

15.

Grupa 15

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

30,73

 

33,19

 

16.

Grupa 16

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

72,83

 

78,66

 

17.

Grupa 17

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

137,06

 

148,02

 

18.

Grupa 18

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

268,56

 

290,04

 

19.

Grupa 19

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/3-miesiące/odbiorcę

 

532,64

 

575,25

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych za jeden kilogram substancji – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r.

Pozycja

Nazwa substancji

Stawka opłaty           w zł za 1kg substancji

Stawka opłaty              w zł za 1kg substancji

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

1

Rtęć(Hg)

      1 151,66   

      1 243,79   

2

Kadm (Cd)

      1 151,66   

      1 243,79   

3

Heksachlorocykloheksan (HCH)

      1 255,95   

      1 356,43   

4

Tetrachlorometan (CCl4)

      1 151,66   

      1 243,79   

5

Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole

      1 151,66   

      1 243,79   

6

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna

      1 255,95   

      1 356,43   

7

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

      1 255,95   

      1 356,43   

8

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

      1 255,95   

      1 356,43   

9

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

      1 255,95   

      1 356,43   

10

Heksachlorobenzen (HCB)

      1 151,66   

      1 243,79   

11

Heksachlorobutadien (HCBD)

      1 151,66   

      1 243,79   

12

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

      1 151,66   

      1 243,79   

13

1,2-dichloroetan (EDC)

      1 151,66   

      1 243,79   

14

Trichloroetylen (TRI)

      1 151,66   

      1 243,79   

15

Tetrachloroetylen (PER)

      1 151,66   

      1 243,79   

16

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3,-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

      1 151,66   

      1 243,79   

17

Zawiesiny

              4,87   

              5,26   

18

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

            15,81   

            17,07   

19

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

            26,31   

            28,41   

20

Azot amonowy

            26,31   

            28,41   

21

Azot azotynowy

            26,31   

            28,41   

22

Fosfor ogólny

            26,31   

            28,41   

23

Chlorki

              4,87   

              5,26   

24

Siarczany

              4,87   

              5,26   

25

Siarczyny

            15,81   

            17,07   

26

Antymon

         863,43   

         932,50   

27

Arsen

         863,43   

         932,50   

28

Bar

         691,02   

         746,30   

29

Beryl

         691,02   

         746,30   

30

Bor

         691,02   

         746,30   

31

Cynk

         691,02   

         746,30   

32

Cyna

         691,02   

         746,30   

33

Chrom+6

         863,43   

         932,50   

34

Chrom ogólny

         691,02   

         746,30   

35

Kobalt

         691,02   

         746,30   

36

Miedź

         863,43   

         932,50   

37

Molibden

         691,02   

         746,30   

38

Nikiel

         863,43   

         932,50   

39

Ołów

         863,43   

         932,50   

40

Selen

         691,02   

         746,30   

41

Srebro

         863,43   

         932,50   

42

Tal

         691,02   

         746,30   

43

Tytan

         691,02   

         746,30   

44

Wanad

         691,02   

         746,30   

45

Chlor wolny

         863,43   

         932,50   

46

Chlor całkowity

         863,43   

         932,50   

47

Cyjanki związane

         691,02   

         746,30   

48

Cyjanki wolne

         863,43   

         932,50   

49

Fluorki

         263,25   

         284,31   

50

Siarczki

         863,43   

         932,50   

51

Rodanki

         460,65   

         497,50   

52

Fenole lotne (indeks fenolowy)

         460,65   

         497,50   

53

Węglowodory ropopochodne

         460,65   

         497,50   

54

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

         460,65   

         497,50   

55

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

      1 151,66   

      1 243,79   

56

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

         863,43   

         932,50   

57

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

         863,43   

         932,50   

58

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen)

         863,43   

         932,50   

59

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

         460,65   

         497,50   

60

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

         460,65   

         497,50   

61

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

      1 151,66   

      1 243,79   

62

Aldehyd mrówkowy

         691,02   

         746,30   

63

Akrylonitryl

         460,65   

         497,50   

64

Kaprolaktam

         460,65   

         497,50   

65

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

         460,65   

         497,50   

66

Azot ogólny

            26,31   

            28,41   

67

Azot azotanowy

            26,31   

            28,41   

68

Glin

            15,81   

            17,07   

69

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

            15,81   

            17,07   

70

Potas

            15,81   

            17,07   

71

Sód

            15,81   

            17,07   

72

Żelazo ogólne

            15,81   

            17,07   

73

Suma chlorków i siarczanów (Cl+ SO4)

              4,87   

              5,26   

 

Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH wprowadzanych ścieków przemysłowych – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2021

 

Pozycja

Stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH wprowadzanych ścieków

Stawka opłaty w zł za jeden m3

Stawka opłaty w zł za jeden m3

 

 

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

1

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

1,32

1,43

2

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o  0,5 pH do 1,5 pH

3,3

3,56

3

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o  1,5 pH do 2,5 pH

6,58

7,11

4

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH

12,76

13,78

 

Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków przemysłowych – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r.

 

Pozycja

Stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków

Stawka opłaty w zł za jeden m3

Stawka opłaty w zł za jeden m3

   

netto

z VAT 8%

1

2

3

4

1

Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5oC- za każdy stopień przekroczenia

0,66

0,71

2

Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5oC- i więcej  za każdy stopień przekroczenia

1,32

1,43

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Ryszard Missala 2019-05-24 09:11
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 3 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 68 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 818 043 osoby.