b78uKgNrNG_xJGqngziMpRfuEZ4cEnBRMBRD4dYcKruzpLDRI7dJtoY9d8ttYtS4bpgstUeye8hBmFfb8qelbA

Yh34a7wrK2IAxvoRHjY3jvaMwnuK1SAHzS4fulKgAXqzpLDRI7dJtoY9d8ttYtS4bpgstUeye8hBmFfb8qelbA

YVZD3yywX5AA2xqTASn9OpCjwWNCF1Q7RikWtLGwRdeKWqg8ZK67lw7He5J-Kjhh-6pWGIdmB76iN3t51Ci9Ew

bOBD5hdidvOYvva2E8aGYD95f1brqrRtzultddv-gZeKWqg8ZK67lw7He5J-Kjhh-6pWGIdmB76iN3t51Ci9Ew

HvbcjEAtSiypQhz2O1ipcaRxxoe-x-UBdmTJGSm5GBCKWqg8ZK67lw7He5J-Kjhh-6pWGIdmB76iN3t51Ci9Ew

Odbiór sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wymagane dokumenty

W celu dokonania odbioru sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez CHŚPWIK, inwestor powinien złożyć następujące dokumenty:

 • projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony przez CHŚPWIK,
 • pozwolenie na budowę,
 • akt własności terenu (akt dzierżawy wieczystej, lub inny potwierdzający prawo do terenu.),
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem i obowiązującymi przepisami,
 • oświadczenia właściciela terenu o przywróceniu do stanu pierwotnego,
 • atest i świadectwa jakości na zastosowane materiały,
 • protokoły odbiorów częściowych przed zasypką (próba szczelności, izolacja)
 • protokół odbioru technicznego,
 • rysunki powykonawcze na podkładach geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem na zasoby miasta,
 • współrzędne punktów trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w układzie cyfrowym,
 • karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych,
 • informacje o zabezpieczeniu sieci przed wpływem szkód górniczych,
 • szkice polowe z domiarami do punktów stałych, oznaczonymi średnicami i długościami, w przypadku sieci wodociągowej lub oznaczonymi średnicami, spadkami i długościami, w przypadku sieci kanalizacyjnej
 • analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z odbieranych sieci wodociągowych, w przypadku sieci wodociągowej
 • profile powykonawcze, w przypadku sieci kanalizacyjnej
 • nagranie oraz raport z inspekcji telewizyjnej kanalizacji, w przypadku sieci kanalizacyjnej
 • umowę na temat ustalenia spraw własnościowych i eksploatacyjnych dla wybudowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • oświadczenie, że na trasie wybudowanej sieci nie będzie trwałych nasadzeń oraz obiektów małej architektury
 • w przypadku modernizacji sieci protokół i schemat odcięcia starej sieci.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-06-11 13:53
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 3 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 170 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 819 082 osoby.