u2xvt-_cxf-ZxQsbOKwmOSYExxAKbuPexZwdpqCECRf_uBMNVaYLyRpScPqYNXHODQblL0_zqcQQ-GlgKlOzYw

g-S2w7OogjjNuoFgWFHRBpMAYO8GYF1lFc9-4oFy_aD_uBMNVaYLyRpScPqYNXHODQblL0_zqcQQ-GlgKlOzYw

2hZwpamnaErxZ75q9ND-HcS5yCJNy_vOR2f3O4Zw9XXyGuVXSS0j2ZDkQCuwETIphgX079gU2-lvLjAfXzz-mA

-VWJOnFHmkdVOR3rqrtnK04e2oF8qnW7WW2X4mg1vc7yGuVXSS0j2ZDkQCuwETIphgX079gU2-lvLjAfXzz-mA

6QHo5ewDNdrLhozo4MafK65GjAoZRjim_u2E2g4vYxXyGuVXSS0j2ZDkQCuwETIphgX079gU2-lvLjAfXzz-mA

Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Sposób odbioru wykonanego przyłącza:

  • W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami prawnymi i uzgodnionym projektem przyłącza.
  • Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez wnioskodawcę ze środków własnych określonych urządzeń , to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiórtych urządzeń.
  • Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe lub końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.
  • Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza - wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem).
  • Przed zakryciem (zasypaniem) należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, i przekazać jeden jego egzemplarz do przedsiębiorstwa.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru przedsiębiorstwo wyznacza termin odbioru .
  • Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez Strony w odpowiednich pisemnych protokołach.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-06-11 13:53
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziło nas 631 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 825 049 osób.