X5I00lG5bR9A_ejOSr3wHY4xDTmz_FM2Pgf_oLU8jzYpVkkHWRAdCsjrZkBwgulympq9MbjEui1WLeqWwm09qQ

MsphGXi2fyxRwrZNcQ_wR4ICjcuVWu-_5QYDuBxd-DYpVkkHWRAdCsjrZkBwgulympq9MbjEui1WLeqWwm09qQ

0SQ5f1rmCcVS0cgrJnJ35QMrPMxn7S53LLDJ-zBnFzaCBCRjueEFhq0D10Xo8ZVKs9mSY6ffCzP0ZYxzrUCfEw

8cXOq-30cTds2zOjaX6ESUeXuThFje8XBAeHIk9GYnGCBCRjueEFhq0D10Xo8ZVKs9mSY6ffCzP0ZYxzrUCfEw

gY_pp63M-3S9P5BLvGOfTmpWsnAnr1saNzkA8b7IJqaCBCRjueEFhq0D10Xo8ZVKs9mSY6ffCzP0ZYxzrUCfEw

Montaż wodomierzy

Ważne informacje

Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.

 Wodomierz zabudowany na przyłączu wodociągowym posiada cechę legalizacyjną. Cechę legalizacyjną stanowią :

  •  Cecha właściwego urzędu,
  • Cecha legalizacyjna roczna albo miesięczna i roczna.
  • Okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi:
  • 5 lat - dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h (Dz.U. Nr 5 poz. 29 z 2008 §27 pkt 1 i 2 i załącznik nr 6 pkt 4.)

Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, w razie :

  • uszkodzenia wodomierza,
  • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którąkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
  • stwierdzenia , że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

 Utrzymanie wodomierza głównego należy do Dostawcy wody, który wymienia je nieodpłatnie.

 W przypadku uszkodzenia mechanicznego wodomierza lub jego rozmrożeniu, kosztami wymiany oraz wodomierza obciążamy Odbiorcę Wody.

 Wymian wodomierzy dokonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, natomiast w każdy 3 czwartek miesiąca w godzinach od 12.00 do 19.00, tj. w dniach:
   •    19 stycznia                                 •    16 luty                              •    16 marzec
   •    20 kwiecień                                •    18 maj                              •    22 czerwiec
   •    20 lipiec                                      •    17 sierpień                       •    21 wrzesień
   •    19 październik                            •    16 listopada                     •    14 grudzień

O wielkości (średnicy nominalnej) wodomierza decyduje nasze przedsiębiorstwo przyjmując za kryterium doboru przeciętną oraz maksymalną wartość roboczego strumienia objętości wody przepływającej w przewodzie, do którego wodomierz ma być podłączony.

Wodomierze

:
Wodomierz
:
Wodomierz
:
Wodomierz
:
Wodomierz
:
Wodomierz
:
Wodomierz

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2017-01-04 12:09
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 4 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 179 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 837 493 osoby.