Eyz0oiB8-cgTOfqz0bjy8Ygrejf0f07AtR6XpddYzSI

oK0P_upvBXkKAzWy1GgoHdrQ5qjjbS4XSHhVuu0G9pA

pw3_vFX5Q4cGOChTKxVJccovPOiGAWpmsGuIrDFLE0o

1PWRnMNoFOs275aTTMbfYdG1j40V-GtrRTmj1Rp_KEA

4of3evJzpIcy-JIGtu1o9yzskYc3OWcTJBLvwYwYCWg

Płatności

Zapłaty faktur dokonać można:

  • w kasie przedsiębiorstwa w Chorzowie przy ul. Składowej 1
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze (indywidualny dla każdego klienta)
Kasa czynna
poniedziałek, wtorek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 16:30
czwartek, piątek 7:30 - 14:30

Warto pamiętać:

  • Odbiorca usług dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczania odsetek za zwłokę.
  • W razie nie uiszczenia przez odbiorcę usług opłaty za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Ponowne podłączenie do sieci nastąpi po uregulowaniu wszystkich należności.
  • W przypadku, gdy pozyskanie należności jest bezskuteczne sprawa zostaje skierowana do sądu.
  • Reklamacja nie zwalnia kontrahenta od terminowej zapłaty faktury.

W maju 2012 r. CHŚPWiK nawiązało współpracę
z Krajowym Rejestrem Długów

 
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-07-02 12:24
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 10 osób, dzisiaj odwiedziły nas 642 osoby, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 825 060 osób.