yOFGTrLXs4o30DeuxZ6w2TZkhgYD96J09cKWKsYAHvsXmLfr2ysAciiBOmAk90-eg12PsrJfl3i-USgbvxNsAQ

kUa_Ov116RSbSWzFNpMiSFNjt_BAFPT3cgQC8d-TCkYXmLfr2ysAciiBOmAk90-eg12PsrJfl3i-USgbvxNsAQ

sapJBizOnb2xksOfLBm3h4OkiwXw16aXgi28XVlM9-N1Gp7KbF2yBF4PACFLmjc3SdLksATA7olodwgmfk4UMA

QiPP2jMNpLNu1Q2loFLZ1iUMMaqNuAa0nG-r1tnCFd51Gp7KbF2yBF4PACFLmjc3SdLksATA7olodwgmfk4UMA

uxNxxFC5inNi9D-YsbDgE-oTBM88PN18ZO8_jvPaEKZ1Gp7KbF2yBF4PACFLmjc3SdLksATA7olodwgmfk4UMA

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany System Zarzadzania w ChŚPWiK Sp. z o.o.

Na przełomie maja i czerwca 2017r. Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pomyślnie przeszło audyt certyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2011.

Rozpoczęte w ubiegłych latach starania o wdrożenie systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania energią w oparciu o normy ISO, w kolejnym latach przynosiły wymierne efekty.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza spełnienie rygorystycznych wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego dążenia do doskonalenia firmy oraz spełniania oczekiwań klientów.

Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja systemu środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem, poprzez ciągłą ocenę ustanowionych i wdrożonych procedur.

Ponadto utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią na Oczyszczalni ścieków Klimzowiec stanowi dowód na propagowanie idei systematycznego zarządzania energią zgodnego z postanowieniami normy ISO 50001, co wiąże się z obniżeniem zarówno kosztów, jak i emisji gazów cieplarnianych.

Procedura recertyfikacji została przeprowadzona przez międzynarodową firmę z dużym doświadczeniem w dziedzinie audytu Zintegrowanych Systemów Zarządzania, TÜV SÜD Sp. z o.o.

Nieodłącznym elementem zarządzania Spółką jest dbałość o jakość świadczonych usług, poszanowanie środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym energią.

Sprawnie działający w Spółce zintegrowany system zarządzania gwarantuje realizację Polityki Spółki oraz wyznaczonych celów i zadań poprzez prowadzenie na szeroką skalę działań monitorujących, tj. system audytów wewnętrznych, wdrażanie działań korygujących i doskonalących, a także przeprowadzanie przez Zarząd minimum raz w roku jego przeglądu.

Powyższe systemowe mechanizmy umożliwiają Zarządowi pełen wgląd w efekty realizacji poszczególnych zadań, analizę i ocenę podejmowanych działań, ustalanie priorytetów, wpływają na kreowanie i kształtowanie projakościowej, prośrodowiskowej i proenergetycznej kultury organizacji, a przed wszystkim dają podstawę do podejmowania decyzji, ustalania przyszłych wymagań, celów i zadań.

W efekcie powyższe działania przekładają się wprost na uzyskanie efektu ciągłej poprawy działania Spółki.

Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że Spółka spełnia wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011. Są świadectwem naszego zaangażowania w rozwój Spółki, a klientom gwarantują najwyższy standard obsługi.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2017-10-05 11:45
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 8 osób, dzisiaj odwiedziło nas 218 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 836 711 osób.