uVr2kKQA35kCRXWNHoGY70RAEJ0LRk23VJiGv3anvRnLgEMZWx-fefO-D71DP4TePCtf0IdTOy7jLK6tpqGqGQ

DeteYGidk38KkSB3hSfJJMA4h24NyQ_lup6bj0fxE6zLgEMZWx-fefO-D71DP4TePCtf0IdTOy7jLK6tpqGqGQ

8qiQnWW_gOVUjK67JQ44UF15hj6owoiSf4LRacTBAFo6YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

4tAo5Fw6RuReocgEwlXUBROxYA_XdgYWRqlzo4-GcEs6YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

KceA-04ThHS4AcyTm0swovHKpFNPIr1YMRCJNQVXD046YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

W służbie mieszkańcom

Najważniejszym celem Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług najwyższej jakości.

Jego stały rozwój związany z wdrażaniem nowych technologii oraz rozbudową in­frastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przekłada się również na dokształcanie pracowników. Udaje się to osiągnąć dzięki starannie dobranej i wykwalifikowanej kadrze.
Jej kompetencje wpływają na konkurencyjność oraz wyniki Przedsiębiorstwa, a także powodują, iż personel jest otwarty nie tylko na nowe rozwiązania techno­logiczne i organizacyjne, ale też na współpracę z innymi kontrahentami i klientami w zakresie rozwoju świadczonych usług. Dzięki poczynionym inwestycjom pracow­nicy techniczno-produkcyjni uzyskali szereg nowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych.

Dynamika rozwoju firmy wynika przede wszystkim z realizacji programu inwe­stycyjnego w ramach projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”, który zakończono w 2011 r.
Realizacja projektu unijnego w bardzo istotny sposób zmieniła Przedsiębiorstwo, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturze ak­tywów i pasywów oraz układzie strukturalnym kosztów. Do sfinansowania zadań inwestycyjnych, oprócz środków własnych, Przedsiębiorstwo zaangażowało ka­pitał obcy w postaci środków z funduszy UE oraz pożyczek z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także za­ciągniętego kredytu w ING Banku Śląskim.
Ponadto realizacja projektu umożli­wiła firmie rozszerzenie obszaru działalności o wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej. W grudniu 2011 r. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na jej pro­dukcję w kogeneracji ze źródeł odnawialnych (tzw. zielona energia). Pozwoliło to na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu powstającego w wyniku fermenta­cji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Wytwarzając energię zieloną Przedsiębiorstwo uzyskuje jednocześnie tzw. świadectwa pochodzenia, które są potwierdzeniem produkcji energii elektrycznej w koncesjonowanych od­nawialnych źródłach lub w źródłach pracujących w skojarzeniu (w wysoko spraw­nej kogeneracji). Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stanowią dodatkowe źródło przychodu ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z posiadania tych świadectw na Towarowej Giełdzie Energii SA.

Firma bierze czynny udział w życiu społecznym obu miast. Ze względu na swój lo­kalny rodowód  wspiera szkoły, stowarzyszenia i organiza­cje pożytku publicznego na terenie Chorzowa i Świętochłowic.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-06-12 07:39
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziło nas 201 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 837 515 osób.