O1sePppxDVgTWXO7tKdBNgqvFu2lCZwpTmrI6annf11NE0vXlha25PcZh2eztDNO5ZpU_HMgH8gcqgFjsES4QQ

CxN5lia3mlXl-NYpJBUImjkFrBtCxhZABeOrC5crJJRNE0vXlha25PcZh2eztDNO5ZpU_HMgH8gcqgFjsES4QQ

b27AVdBUxOD6mDiacL8-gGHosYNCrpdAsiYmXEwsZ4CyzjUS2mIZEx28mVyU99nSi_zKU72YBgWL3ZuCvJnPtg

AiFGNlrCJM9NY4LPKquBXApthuxWiBRLQrN_PvoM7CeyzjUS2mIZEx28mVyU99nSi_zKU72YBgWL3ZuCvJnPtg

hKb9EF3x7Qpk0rwdWdREJcAS1OkYbMY8nPzsdwdd7jOyzjUS2mIZEx28mVyU99nSi_zKU72YBgWL3ZuCvJnPtg

Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec

Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec położona jest w granicach administracyjnych Chorzowa, gdzie prowadzony jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków (tzw. część mechaniczna), oraz Katowic, gdzie prowadzone są procesy biologicz­nego usuwania biogenów (tzw. część biologiczna).

Widok z lotu ptaka na oczyszczalnię ściekówPowstała na początku XX w. oczyszczalnia, dzięki zakończonej w 2011 r. modernizacji, stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Zakończona w 2011 r. realizacja Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” umożliwiła speł­nienie wszystkich wymagań Dyrektywy Ściekowej i dzięki temu:

  • cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system Oczyszczalnia ścieków widok na pompownię osadówkanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia (98,8% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji, od pozostałych 1,2% ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków Klimzowiec taborem asenizacyjnym),
  • oczyszczalnia ścieków Klimzowiec obsługująca aglomerację Chorzów – Świę­tochłowice jest przystosowana do usuwania 100% ładunku zanieczyszczeń po­wstających w aglomeracji,
  • parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Klimzowiec są zgodne z wymaganiami ustawy Prawo Wodne oraz rozporządze­nia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa­dzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale Ekologia oraz dziale Inwestycje.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-06-12 07:42
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 4 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 157 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 819 069 osób.