wQhRX1q6ZuCHgyo8m0HZ4zmyGH_-bmTzp26KVa9QS-c

3mnoBLPiuW3s_9pah7woSqm_U0yTI-t0biAPle2_xkc

3dAGCe56LiQFIXwsxnL7dyrx0zj9vkIGXn7OMC014sM

UNpaIwE_zzx7kQWFcS5w1Bwd02HSkLc8r6259EMUyQ8

0DTZuVM1klvlisomxp5StLd1mhIPlojmOEvid3lyXzg

ISO 50001

ISO 50001 na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec

W dzisiejszych czasach nie sposób sobie wyobrazić życia bez wykorzystania energii. Jest to dla nas tak samo niezbędne jak picie wody, czy oddychanie tlenem. Jednak współczesne społeczeństwo musi mieć również świadomość, iż konsumpcja energii wiąże się z emisją gazów cieplarnianych oraz zużyciem zasobów naturalnych. Energia stała się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw. Oszczędność energii przekłada się na znaczące oszczędności kosztów operacyjnych.

ISO 50001 to uznawany na całym świecie system zarządzania energią (Energy Management System - EnMS) opublikowany przez ISO (International Organization of Standardization – Międzynarodową Organizację Normalizacyjną). Norma PN-EN ISO 50001:2011 wprowadza i opisuje pojęcie zarządzania energią oraz określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na ciągłą poprawę efektywności użytkowania energii, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych i innych wymagań, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.

Znak certyfikacji ISO 50001 nadany przez niezależną i renomowaną jednostkę certyfikującą TȔV SȔD Polska Sp. z o.o. jest dowodem potwierdzającym zaangażowanie pracowników Oczyszczalni Ścieków ”Klimzowiec” w kwestie energetyczne i zdolność do ciągłego doskonalenia procesów i przemian energetycznych.

Zarząd Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjął w kwietniu 2017r. Politykę Energetyczną, w której deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z poprawą wyniku energetycznego i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania energią na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia czynników energetycznych pozwoliły w ciągu czterech lat (2012-2016) ograniczyć roczne wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu o 71,33%. Jednocześnie wdrożone rozwiązania i technologie na Oczyszczalni, będące przedmiotem oceny przez jednostkę certyfikującą, przyczyniły się w sposób diametralny do zmniejszenia zakupu energii elektrycznej od podmiotów zewnętrznych. Dzięki pracy i zaangażowaniu zespołu pracowników Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w roku 2016 z własnej produkcji pokryto zapotrzebowanie w 74,30% na energię elektryczną i w 95,6% zapotrzebowanie na ciepło.

Współpraca ze środowiskiem naukowym, edukacja ekologiczna oraz rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania stoją na bardzo wysokim poziomie. Polecamy możliwość zapoznania się z charakterem pracy na Oczyszczalni poprzez zorganizowane wycieczki uczniów, studentów, jak również seniorów.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2018-10-02 14:19
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziło nas 212 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 837 526 osób.